1966: Oprichting dameskoren in Made en Terheijden

Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd het voor mannen (de herenkoren) binnen de Rooms Katholieke kerk, steeds lastiger om vrij te krijgen om de doordeweekse trouw- en rouwdiensten op te luisteren. De mannen werkten aanvankelijk in de nabijheid van de parochie, hetzij op het land of elders, maar met het verstrijken der jaren zocht men het werkheil steeds verder weg. Voor vrouwen was die taak nooit weggelegd. Maar goed, gezongen móést er uiteindelijk worden. Nood bracht deugd en men zocht dan ook steun bij de (huis)vrouwen. Buitenshuis werken was voor hen nog nauwelijks aan de orde, wellicht binnen de katholieke gemeenschap zelfs nog uit den boze. Voor deze thuisblijvers was het makkelijk als de kerkklokken luidden, om het schort af te doen of een huishoudelijk taak te staken en kerkwaarts te gaan om de rouw- en trouwdiensten te verzorgen. Ook de kerken in Made en Terheijden voelden die noodzaak en binnen de toenmalige parochies, nu allemaal verenigd binnen de Vijf Heiligen Parochie, werden dan ook in 1966 dameskoren opgericht. Nu, ruim een halve eeuw later, tijd om even in de geschiedenis en het ontstaan van deze dameskoren te duiken.

Regenjasjeskoor
De eerste viering was van het dameskoor van de H. Bernarduskerk. Dat koor werd opgericht op 27 januari 1966.Het was een idee van kapelaan Backs en er werd begonnen met ruim dertig leden met als dirigent Marinus Ligthart. Dat aantal is in de loop der jaren flink geslonken. In de beginjaren droeg dit dameskoor de bijnaam regenjasjeskoor’. Als het koud was in de kerk tijdens de repetities, mochten de jassen namelijk worden aangehouden. In het begin werden er jaarlijks zo’n vijftig huwelijksmissen en een twintigtal uitvaartmissen begeleid. Deze aantallen werden in latere jaren nauwelijks meer gehaald. Het dameskoor van de H. Blasiuskerk kent nog een kleine voorgeschiedenis. Nog voor het koor werd opgericht, werden al trouw- en rouwdiensten gedaan door vier of vijf dames uit de Stuivesandse omgeving waar de kerk staat, of liever stond, aangezien deze kerk in latere jaren – op 4 februari 2006 – aan de erediensten werd onttrokken. Op initiatief van pastoor Rombouts werd het dameskoor opgericht. Dat was eind januari 1966. In het begin waren er zo’n dertig leden. Dit koor nam niet alleen de rouw- en trouwdiensten voor haar rekening, maar ook de vrijdagdienst. Na sluiting van de kerk bleef het koor zelfstandig voortbestaan en vertrok naar de H. Bernarduskerk. Op 17 februari1966 werd het dameskoor van de H. Antonius Abtkerk in Terheijden opgericht. Er werd begonnen met zo’n vijftien leden waaronder zeven zusters uit het toenmalige nonnenklooster aan de Markstraat. Pastoor Smits was de eerste voorzitter. Ook in Terheijden trouwde iedereen nog in de kerk. Het gebeurde vaak dat er zelfs twee diensten op één dag waren: een uitvaart en een huwelijk. Tussendoor werd er dan even koffie gedronken in café De Harmonie. In tegenstelling tot de andere hier genoemde koren, wist dit koor uit te groeien tot zo’n 35 leden, hoewel dit aantal ook al wat minder is geworden. Diensten met trouwen zijn er nog nauwelijks en als er al getrouwd wordt in de kerk, neemt het bruidspaar eerder een cd als muziek mee. Samen met het herenkoor worden de uitvaartdiensten gedaan alsook de vieringen zoals met Kerstmis, met Pasen en met Pinksteren. Foto 1: Dameskoor H. Bernardus met de jassen aan in de koude kerk.Foto 2: H. Antonius Abt dameskoor kort voor de kerstviering in 2005.Foto 3: H. Blasius dameskoor eind zeventiger jaren tijdens 12 ½ jaar bestaan. (Foto’s uit het archief Vijf Heiligen Parochie. Bronnen o.a. BN de Stem/door Jan van Vliet.)

Beelden bij dit artikel