380KV morgen op agenda raadsvergadering. Drimmelense voorkeur variant zuid botst met Breda en Oosterhout

Natuurlijk gaat Drimmelen voor de variant zuid inzake het traject van de hoogspanningsverbinding 380KV van het Zeeuwse Borsele naar Tilburg. Deze variant loopt namelijk slechts over het meest zuidelijke puntje van onze gemeente. Dat puntje is ten zuiden van Terheijden.

Dat houdt tevens in het noordelijke deel van Breda en de opgerichte actiegroep Breda 380KV Nee Hoogspanning Haagse Beemden, verzet zich daar zeer tegen. Met name dat de verbinding over het tegen de Haagse Beemden liggende natuurontwikkelingsgebied Vierde Bergboezem is gepland, is onbespreekbaar voor de actievoerders.

In Oosterhout is eveneens een actiegroep opgericht, 380KV Oosterhout Nee. Zij vinden het onacceptabel dat de zuidelijke variant vlak langs de wijk Oosterheide komt én dwars door het Landgoed Oosterheide.

KijkopDrimmelen gaf al eerder in een opinie aan dat het voor onze gemeente een lastig verhaal wordt om van onze twee grote buurjongens te winnen.

Als dat niet lukt heeft de meest noordelijke variant de Drimmelense voorkeur. Erg prettig is dat allemaal niet want Blauwe Sluis, Hooge Zwaluwe en Oud-Drimmelen komen (deels) onder hoogspanningsleidingen te liggen in die variant.

Drimmelen eist verder dat welke variant dan ook, de huidige 150KV masten boven Hooge Zwaluwe moeten worden afgebroken. Ook wil ons gemeentebestuur geen traject dat langs de A59 loopt, de beide andere varianten. Volgende maand neemt de minister een beslissing over het tracé.