5 jaar Wandelen op Zondag

De chiropractor waar Sjaak van Schie wegens rugklachten onder behandeling was, gaf hem het advies om te gaan wandelen. Wekelijks trok hij er daarom op uit op zondagmorgen. Bij een gemeentelijke infosessie kwam de vraag naar georganiseerd wandelen aan bod en samen met Loes van Zwieten zette Van Schie daar zijn schouders onder. Gekozen werd voor een wandeling op zondag die startte in de tuin van Sjaak en Cecile van Schie in Oud Drimmelen. De start was om 09.30 uur, de lengte circa 8 kilometer en rond 11.00 uur werd er afgesloten met gezamenlijk koffie. Allengs groeide het aantal deelnemers en vervolgens werd er ook gekeken naar andere startlocaties.

Inmiddels ruim 5 jaar verder, is er elke zondagmorgen een wandeling. Dat is op de 1e zondag van de maand vanuit Oud Drimmelen (Sjaak van Schie) de 2e zondag van de maand vanuit Hooge Zwaluwe (Onze Kerk) de 3e zondag van de maand vanuit Wagenberg (Johan en Caroline) de 4e zondag van de maand vanuit Terheijden (Munnickenheide) en de 5e zondag van de maand vanuit Made (clubhuis Natuurvrienden). Afhankelijk van het weer zijn er zo’n 30 deelnemers en vanmorgen zelfs ruim 50 vanwege het jubileum wat door corona niet in het voorjaar kon worden gevierd. Opgeven voor de wandeling is niet nodig en deelname is gratis. De nazit op iedere locatie is vooral bedoeld om sociaal contact te houden. Een praatje maken, plezier óf lief en leed delen na sportief bezig te zijn geweest, alles kan, niets hoeft. Sommige deelnemers komen van buiten de gemeente zoals Rien die in een kort woordje met veel datumfeitjes zijn dank aan de organisatie uitsprak. Kees uit Drimmelen-dorp deed dat eveneens met een op rijm gemaakt verhaaltje. Ook de aanwezige wethouder Harry Bakker bracht de gemeentelijke complimenten over middels een oorkonde voor de familie Van Schie, wegens het beschikbaar stellen van hun locatie. Ook de andere locaties zullen zo’n oorkonde ontvangen beloofde Bakker.

Beelden bij dit artikel