50.000 euro subsidie voor pilot Zelfrijdend Vervoer in de gemeente Drimmelen

Op korte termijn informeert de gemeente Drimmelen haar inwoners over de uitkomsten van het doelgroepenonderzoek en het haalbaarheidsonderzoek naar kansrijke routes voor zelfrijdend vervoer. Wethouder Jan-Willem Stoop wil samen met de inwoners van de gemeente Drimmelen actief aan de slag met deze pilot.

“Samen met onze inwoners willen we de kansen en de knelpunten op de mogelijke routes inzichtelijk maken. Hiervoor willen we onder andere gebruik maken van het platform WijzijnDrimmelen.nl”, aldus wethouder Jan-Willem Stoop.

Voor de pilot Zelfrijdend Vervoer werkt de gemeente Drimmelen samen met meerdere onderwijspartners (Breda University of Applied Sciences (NHTV/BUAS), Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en de TU Delft) en commerciële partners (Future Mobility Network en de Franse voertuigbouwer Navya).

Het is de bedoeling dat het zelfrijdend vervoer in het eerste/tweede kwartaal van 2019 gaat rijden in de gemeente Drimmelen. Wethouder Stoop vindt innovatie in het openbaar vervoer zeer belangrijk: “De gemeente Drimmelen draagt met dit dossier haar steentje bij aan een duurzame toekomst”.