Aanvullende informatie Woonvizier omtrent sloop aanleunwoningen Ganshoek Lage Zwaluwe

Gisteravond plaatste KijkopDrimmelen een artikel over de vermoedelijke vondst van asbest tijdens de sloop van de aanleunwoningen van de Ganshoek in Lage Zwaluwe. Na publicatie van dat artikel, ontving de redactie vandaag aanvullende informatie van Woonvizier. Uiteraard brengen we u via deze weg graag op de hoogte van wat Woonvizier ons te kennen gaf.

Woonvizier heeft bij de gemeente Drimmelen een sloopvergunning aangevraagd waarbij o.a. de uitgevoerde asbestinventarisatie is bijgevoegd. De gemeente Drimmelen heeft een sloopvergunning verstrekt op basis van deze informatie. Conform de procedure wordt vooruitlopend op de sloop de asbestsanering uitgevoerd.

De werkzaamheden worden door gespecialiseerd en goed opgeleid personeel uitgevoerd. Er is dus geen sprake van onverwachte zaken.

Er is dus volgens Woonvizier geen reden tot paniek of zorgen bij bewoners en omwonenden.

Wij danken Woonvizier hartelijk voor het verstrekken van de aanvullende informatie omtrent de sloop van de aanleunwoningen.