Aanwijzing toezichthouder

Burgemeester en wethouders hebben op 18 oktober 2016 besloten mevrouw T. van der Ven – Wierda aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit ligt vanaf donderdag 27 oktober gedurende 6 weken ter inzage.