Actiedag De Schittering eindigt in meesmuilende politiek

Het was erop of eronder voor de leerlingen van basisschool De Schittering gisterenavond. Gesteund door de Medezeggenschapsraad van de school togen ze in twee door Dutax gesponsorde bussen naar de raadsvergadering in het gemeentehuis. Op de agenda stond het voorstel om bijna € 150.000 beschikbaar te stellen voor het oplossen van de ernstige klimaatproblemen in het schoolgebouw.

Zoals altijd werden de problemen veroorzaakt door een combinatie van factoren waarbij misschien de grootste factor het failliet gaan van de installateur van het klimaatbeheersingssysteem was. Te warm, te koud, in het ene lokaal te vochtig en in en een ander weer veel te droog, het brengt al jarenlang problemen met zich mee. Ook problemen op het gebied van gezondheidsklachten waarvan een arts onlangs vaststelde dat deze bij een leerkracht inderdaad werden veroorzaakt door de slechte luchtkwaliteit in de school.

Sinds de bouw van de school, nu acht jaar geleden, kijken eigenaar Woonvizier, stichting De Waarden waaronder de school valt en gemeente naar elkaar. Veel meer dan wat bij regelen van de installatie leverde dit niet op.

Politieke partij CAB trok in 2016 al aan de bel en samen met de PvdA en GB stonden er al V'tjes op het spandoek dat de leerlingen gisterenavond mee de raadszaal in droegen. Je moet van goede huize komen en lef hebben om dan nog tégen het voorstel te stemmen. Dat deed geen enkele partij gisterenavond.

Het voorstel luidt om bijna € 150.000 beschikbaar te stellen om koelunits in elk lokaal te plaatsen waarmee de problemen moeten worden opgelost. Enige vragen waren er over een onderdeel in het voorstel over een tropendak met zonnepanelen. Goed voor de duurzaamheid maar niet direct nodig voor een beter klimaat in de school. De wethouder gaf aan dat het onderdeel geen vertraging oplevert binnen het geheel waarna het voorstel unaniem werd aangenomen.

Een opname van Het Jeugdjournaal live vanaf het gemeentehuis met de leerlingen van De Schittering bekijkt u hier:

Beelden bij dit artikel