Afsluiting Kerkdijk tussen Oude Kerkstraat en Geraniumstraat in Made

Vanaf de Oude Kerkstraat worden bestrating en opsluitbanden opgebroken. Hierna wordt het zand door een puinfundering vervangen. Vervolgens worden de opsluitbanden en fietssuggestiestroken aangebracht. Als laatste wordt de rijbaan herstraat.

Verkeersmaatregelen / bereikbaarheid

Om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om de Kerkdijk af te sluiten voor al het doorgaande verkeer. De uitvoering start op maandag 21 november en duurt tot en met vrijdag 16 december. Woningen en/of bedrijven zijn tijdens de werkzaamheden moeilijk of tijdelijk niet bereikbaar. Als afvalbakken/zakken aan het begin of eind van het werkvak worden gezet, worden die gewoon geleegd.

Het verkeer wordt omgeleid via de Watertorenstraat, Zanddijk, Witteweg, Geraniumstraat en Zuideindsestraat.