Aftellen tot De May Kwist 2021

Vanaf 1 juli, 18.15 uur, precies 100 dagen voor aanvang van De May Kwist, is de klok gaan lopen op de website van Stichting De May Kwist. Aftellen tot de tweede editie van de dorpsquiz voor en over Made op 9 oktober 2021. Het bestuur van de stichting heeft wat belangrijke data en tijden op een rijtje gezet voor alle deelnemers en/of teamcaptains.

Infoavond
Op dinsdag 7 september zal een infoavond plaatsvinden in de kantine van het Dongemond College in Made, Ingang via de Kempsstraat. Vanaf 19.30 uur ontvangen de teamcaptains, of een vervanger, een korte uitleg, wat kleine tips en het reglement van De May Kwist 2021. Op deze avond dient ook de vlag ingeleverd te worden.

Quizavond
Op zaterdag 9 oktober is de quizavond. Gezien de vele vragen in het quizboek en opdrachten door heel Made, is er door het bestuur voor gekozen om een Mays Kwartierke, vooraf aan de avond toe te voegen. Dit houdt in dat de teamcaptains de quiztas, met daarin het quizboek, voor hun team stipt om 18.15 uur moeten ophalen bij Sporthal De Amerhal. De quiztas met daarin het quizboek moet uiterlijk om 23.00 uur weer ingeleverd zijn. Te laat? Dat is heel jammer, want om 23.00 uur stipt sluiten de deuren en begint voor de organisatie de taak om 80 quizboeken na te gaan kijken.

Prijsuitreiking & Feestavond
Op zaterdag 11 december 2021 zal in Sporthal, café-bar De Amerhal de prijsuitreiking en feestavond georganiseerd worden. De aanvangstijd zal te zijner tijd bekend gemaakt worden.

De organisatie van De May Kwist wenst iedereen veel succes en plezier met de voorbereidingen en kijkt uit naar een succesvolle tweede editie!