Animo nihil op infoavonden vervoersbehoefte

Animo nihil op infoavonden vervoersbehoefte

Cadeaubonnen van €15 voor deelnemers aan 'verdiepende groepsgesprekken' ten spijt, kwamen er op de drie afzonderlijk georganiseerde avonden over mobiliteit en openbaar vervoer in Drimmelen, in totaal niet meer dan 18 personen opdagen. Bureau ZET uit Tilburg onderzocht in opdracht van de gemeente de vervoersbehoefte in onze gemeente. Ook een door de gemeente verspreide etiquette leverde met 217 respondenten, te weinig input op om zoals in het rapport staat, representatieve kwantitatieve uitspraken te doen.

Waar het openbaar vervoer betreft worden ergernissen genoemd zoals uitvallen van bussen (met name lijn 122), vertragingen, moeilijk bereikbare haltes door slecht straatwerk, te lange reistijden met vaak te lange overstaptijden en onveiligheid op en naar het station Lage Zwaluwe. Verder klagen diverse dorpen over het ontbreken van busvervoer op avonden en in de weekenden. Volgens het rapport zou een flexbus mogelijk een oplossing kunnen zijn.

De Deeltaxi is over het algemeen goed bekend maar wordt als 'duur' beoordeeld, met name indien personen geen WMO-indicatie hebben. Verder wordt de reistijd als te lang ervaren, bijvoorbeeld na een medische behandeling. Het Automaatje is relatief nieuw maar wel goed bekend, al moet hier worden aangetekend dat een groot aantal ingevulde enquêtes via SWO binnenkwam. Het totaal aantal inwoners in Drimmelen dat bekend is met Automaatje, is dus lager dan inwoners uit deze doelgroep.

In een raadsbrief n.a.v. het onderzoek meldt de gemeente dat er met de Provincie zal worden gekeken naar het plaatsen van drie zogenaamde mobiliteitshubs – station Lage Zwaluwe, rotonde Wagenberg en bij het gemeentehuis in Made – én naar een proef met een flexbus.

NB:

Mobiliteitshubs zijn halteplaatsen met digitale reisinfo op matrixborden, parkeervoorzieningen voor fiets of auto, carpoolplaats voor (elektrische) deelauto's, opstapplaats voor flexbus etc.

Flexbus is een bus op afroep die zonder een vaste route rijdt tussen haltes.