Ankie en Femke presenteren samen nieuwe politieke partij SAMEN

Zojuist hebben Ankie van Wezel en Femke Selders de naam van hun nieuwe politieke partij door hun kinderen Evie, Joep, Pepijn, Rick en Tess bekend laten maken. Dat gebeurde aan de waterkant van de Mark in Terheijden. In bijzijn van enkele familieleden en bekenden, maakten de dames bekend als fractie verder te gaan onder de naam SAMEN. Twee weken geleden bleek een breuk binnen de fractie van Lijst Harry Bakker onherstelbaar en afsplitsing onvermijdelijk. Met de naam SAMEN willen ze hun standpunt – meer naar bewoners luisteren – benadrukken. Eveneens spraken ze de hoop uit óók binnen de gemeenteraad met álle partijen constructief SAMEN te kunnen werken aan een goede toekomst voor Drimmelen.

Persverklaring SAMEN Drimmelen:

En dan moet je ineens een naam verzinnen voor je eigen politieke partij. Wat komt er toch veel op ons af nadat we openbaar hebben gemaakt dat we ons gingen afsplitsen. Gelukkig zijn de reacties over het algemeen positief. We kunnen dan ook goed onderbouwen waarom we uiteindelijk voor deze stap hebben gekozen. Vele slapeloze nachten en gesprekken volgden. Lijstjes werden gemaakt. Wat moest er allemaal nog geregeld worden? Gesprekken met de griffie. Er moest een naam voor onze nieuw te vormen fractie komen. Alles moest geregeld worden om vanaf 25 juni op persoonlijke titel aan de raad deel te mogen nemen. Voor ons was al heel snel duidelijk dat we het samen gingen doen. Samen met de inwoners van Drimmelen. We kregen vele tips voor een naam, soms ook uit onverwachte hoek. Na wat brainstormen met onze partners, waren we er toch eigenlijk heel snel uit. De woorden dichtbij, hart voor, en samen, kwamen veel terug. Dus werd het SAMEN. SAMEN Drimmelen. Omdat we het samen gaan doen, maar ook samen met de inwoners van Drimmelen. Samen met onze gezinnen, familie en vrienden die ons natuurlijk steunen in de nieuwe weg die wij nu ingeslagen zijn. Vandaar dat we de onthulling van de naam ook samen met hen gaan vieren. i.v.m. het aantal van 30 personen in deze coronatijd, helaas zonder de vrienden. Onze vijf kinderen onthulden de naam, ieder met een letter op hun witte shirt. Ze zijn trots op ons, net als onze partners en wij zijn trots op hen, omdat de laatste periode niet altijd even makkelijk is geweest en zal het de komende tijd alleen maar drukker worden. Een nieuwe start, een nieuw begin, maar dat gaan we SAMEN doen. Samen met elkaar, samen met onze families, samen met bedrijven, samen met verenigingen, samen met bewonersgroepen, maar vooral SAMEN met de inwoners van Drimmelen! Want dat is waarvoor wij deze stap genomen hebben! Voel je daarom vrij om contact met ons op te te nemen! ( samen.drimmelen@gmail.com )

Beelden bij dit artikel