Annie Maijers neemt afscheid van De Stuifhoek in Made, De Stuifhoek neemt afscheid van juf Annie

In totaal heeft Annie Maijers zo'n 47 jaar in het onderwijs gewerkt. Bijna veertig jaar daarvan op basisschool De Stuifhoek in Made waar ze sinds 2000 directeur was. Haar opvolgster, Nynke Oenema, kent Annie al zeven jaar en de laatste drie maanden dat beiden op De Stuifhoek werkten maakt dat Annie stelt dat de visie van de school voortgezet zal worden.

Een visie waar het kind centraal en voorop staat. Niet in woord, maar ook in de praktijk. Een visie waaraan Annie Maijers een grote bijdrage leverde. Juist die visie en de fundamenten daarvan die gelegd zijn, maken het afscheid in theorie bezien makkelijker. In de praktijk was het afscheid natuurlijk minder makkelijk.

Ook de redactie van KijkopDrimmelen wenst Annie veel geluk voor de toekomst nu de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt en De Stuifhoek veel succes in het voortzetten van de visie. Een visie van Annie en de school die tot uitdrukking komt in de woorden die op een bord staan bij de voordeur van de school:

'Laat zien hoe jij uniek bent.'

Beelden bij dit artikel