APK-keuring rollators groot succes om twéé redenen

Het voert te ver om hier alle tips en trucs te plaatsen die rollatorgebruikers meekregen op de gratis 'APK' keuring vergezeld van tips. Enkele punten willen we u niet onthouden. Zo is het voor de veiligheid belangrijk dat de rollator én het zitje volledig uitgeklapt zijn, de remmen goed werken, de banden schoon zijn en goed rollen, de hoogte afgesteld is op je lengte, de handvatten goed vast zitten en de remkabels niet teveel uitsteken waardoor je achter iets kunt blijven haken.

Verder werden er veel tips gegeven over hoe drempels of stoepranden te nemen, de juiste lichaamshouding bij het lopen achter de rollator en op te passen voor losliggende tegels buiten, of kleedjes in huis. Bijna alle problemen werden ter plekke gerepareerd al werd er één keer geadviseerd om na te denken over het vervangen van lagers, óf een andere rollator aanschaffen. Nieuwe lagers kosten namelijk al snel zo'n 30 euro terwijl een nieuwe rollator gemiddeld het twee- of drievoudige kost.

Het meest voorkomende probleem bleek de remmen en één van de bezoeksters wíst dat haar remmen bijgesteld moesten worden. Als dank had zij bij voorbaat al een doos Merci meegebracht als dank voor het leuke en belangrijke initiatief. Belangrijk omdat het gaat over veiligheid maar de ervaring leerde dat het sociale aspect zéker zo belangrijk was.

Elly Akkermans – wijkzuster bij Thebe – vertelt: 'Tijdens de keuringen en trainingen werd er volop gekletst, oude bekenden kwamen elkaar tegen, het was reuze gezellig. Bezoekers gaven aan dat dit soort bijeenkomsten, informeel en met inloop, juist ook de eenzame over de streep trekt Ze durven even te komen en kunnen langer blijven als het hen bevalt, geen verplichtingen. Voor ons als professionals een groot compliment voor de samenwerking, iets wat we voor 2019 weer verder gaan uitbreiden.'

Beelden bij dit artikel