AZC, denkt u mee?

Het lijkt voor veel inwoners een 'ver-van-mijn-bedshow', wel of geen AZC in Drimmelen. Morgenavond (19 mei) beslist de gemeenteraad over wel of geen asielzoekerscentrum als alternatief voor het opvangen van statushouders. Statushouders onderdak bieden blijkt lastig op korte termijn te realiseren, er moeten immers huizen of andere locaties gevonden worden, die bovendien beschikbaar én geschikt moeten zijn. Een AZC op één locatie is sneller te realiseren en lijkt af te stevenen op een meerderheid in de raad.

Het AZC zal indien de raad morgen instemt, waarschijnlijk volgend voorjaar gerealiseerd worden en plaats bieden aan 300 vluchtelingen. Wáár het asielzoekerscentrum, dat naar verwachting vijf jaar zal blijven staan wordt gerealiseerd, zal in september worden beslist. Speculaties over mogelijke locaties doen wel de ronde, maar volgens de gemeente staat daarover nog niets vast.

De 'ver-van-mijn-bedshow' wordt een heel ander verhaal voor wie even rekent. Uitgaande van 300 asielzoekers in dorpen als Hooge Zwaluwe of Wagenberg, betekent zo'n 20% van de bevolking! Dat percentage houdt voor Lage Zwaluwe zo'n 8% in en voor Terheijden 5%. Waar Drimmelen geen optie is omdat daar geen reguliere busverbinding is en geen supermarkt – voorwaarden voor de locatie van een AZC – zou de kern Made met zo'n 2,5% het meest voor de hand liggen.

Of de keuze valt op één AZC wordt dus morgenavond bekend tijdens de raadsvergadering om 19.30 uur. In welke kern dat dan wordt gerealiseerd, wordt in september beslist. De raadsvergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.