Basisschool De Elsenhof 40 jaar

Tot 1967 had Wagenberg twee aparte lagere scholen en wel een voor jongens en een voor meisjes, en ook nog een kleuterschool. De meisjesschool stond daar waar nu Onder de Toren is en de jongensschool stond waar nu ‘De Elsenhof’ is. De kleuterschool was in Plexat gevestigd. Vanaf het schooljaar 1967-’68 zaten de jongen en de meisjes van hetzelfde leerjaar samen in één klaslokaal. Deze scholen vielen nog onder het kerkbestuur, maar vanaf 1973 werd dit Stichting R.K. Onderwijs Wagenberg. Samenwerken in verschillende gebouwen ging erg moeilijk en dus werden er plannen gemaakt voor één nieuw schoolgebouw. De plannen werden uitgewerkt, maar ambtelijke molens draaien langzaam. De gebouwen kregen te maken met achterstallig onderhoud. Ook de kinderen werden het wachten beu en in het voorjaar van 1979 werd allereerst een extra editie van het schoolkrantje ‘Zeggepraatje’ gemaakt. Daarin mochten de leerlingen, geheel op een eigen wijze, hun ongenoegen uiten over de vervallen schoolgebouwen en de dringende noodzaak van een nieuwe school.

Met deze ‘protestkrant’ en een zogenaamde ‘eerste steen’ gingen leerlingen met ouders en leerkrachten naar het gemeentehuis. Tot ieders opluchting kon burgemeester Van Maasakkers meedelen, dat de provincie het bouwen van een nieuwe school eindelijk toch had goedgekeurd. Met de bouw kon nu spoedig worden begonnen. Dit toch spectaculaire gebeuren was uitgebreid te lezen in de kranten van 9 en 10 mei 1979. De toen bekende Bredase persfotograaf Johan van Gurp maakte meerdere keren leuke foto’s. Zo ook bij het einde van het schooljaar op 13 juli 1979 toen de kinderen joelend van blijdschap uit de school renden. In het najaar van 1979 was kwamen de funderingen in beeld en kreeg men een idee hoe groot de nieuwe school ging worden. Die school werd gebouwd op de oude speelplaats, die voor de oude school heeft gelegen. En na de afbraak van de oude school, is daar de nieuwe speelplaats gekomen. Op 22 november 1979 werd de eerste steen voor de nieuwe school officieel gelegd door Jeroen Moerbeek en Geert Visker, samen met de burgemeester Van Maasakkers, naast de voordeur.

De naam ‘De Elsenhof’ is bedacht door onderwijzer Cees van Gurp. Bij het begin van het schooljaar 1980-1981 werd de nieuwe basisschool in gebruik genomen. Voor de kinderen werd de opening gevierd op vrijdag 19 september en kregen als aandenken een mooi herinnerings-tegeltje. De gehele dag was het voor de kinderen feest. Pastor Vos verzorgde een korte, plechtige viering en in de vossenjacht was hij ….. de vos. En weer kwam een schoolkrantje ‘Zeggepraatje’, nu ’t.g.v. de opening van onze Nieuwe School’. De kinderen waren echt blij met de nieuwe school en dat blijkt uit de vele geplaatste tekstjes en tekeningen. De daaropvolgende zondag was het toen jaarlijkse ‘Dorpsfeest’ en dat stond toen in het teken van de nieuwe school. De burgemeester was weer naar Wagenberg gekomen, nu in nostalgische kleding, om het beeld te onthullen dat door het gemeentebestuur was aangeboden. Het beeld stelt een opa voor die zijn kleindochter, met een pop, naar school brengt. De maker is N. van Leest uit Lage Zwaluwe. Voor de school was, op ludieke wijze, een ouderwetse klas opgesteld. In kleding uit de dertiger jaren kwamen de ‘kinderen’ achter de harmonie aangehuppeld, of touwtje springend, repend, enz, en werden opgevangen door de ‘bovenmeester’ en ‘seur superieur’. Die twee figuren werden kostelijk uitgebeeld door Ko ‘de perreplu’ de Jongh en zijn vrouw Anneke. Dit is te lezen in ‘125 jaar bijzonder onderwijs Wagenberg’ (Vlasselt-boekje 33, 1986).

Daarmee was het feestelijk gebeuren rond de nieuwe school nog niet gedaan. In Wagenberg woonde destijds in de Parallelweg op 28 de medisch-specialist Faitfull met een heel speciale liefhebberij. Hij deed namelijk aan ballonvaart met een heteluchtballon. Bij zijn ballonvaarten kreeg Faitfull hulp van enkele Wagenbergse jongens, zoals buurjongen Niek Broeders en diens neef Henk Broeders uit de Wagenstraat. ‘Zodoende mochten we vaak helpen bij het oplaten van een ballon en na het oplaten mochten we ook met de auto de ballon volgen om hem vervolgens weer te laden op de aanhanger.’ Dit vertelde Niek mij. Henk is in de ballonvaart gaan werken. Vanaf 1986 is hij gediplomeerd hetelucht ballonvaarder en heeft al meermalen het Nederlands kampioen ballonvaren behaald. (Wikipedia) In mei 1981 kon men die kolossale ballon van dichtbij zien op het voetbalveld, waar veel volk naar was komen kijken. Faitfull deed dit mede voor van de schoolkinderen, en wel vanwege de nieuwe basisschool. Dit weet oud-onderwijzer Kees van Gurp zich nog te herinneren. ‘We zijn toen in optocht van school naar het voetbalveld getrokken. Alle kinderen hadden ballonnen, die opgelaten werden voordat de grote luchtballon de lucht in ging.’ En dat was een heel indrukwekkend gebeuren. Ook formeel werd het een en ander gewijzigd. Met ingang van het schooljaar 1985 is de oude aanduiding ‘klas’ vervallen en gewijzigd in ‘groep’. Vanaf die tijd zitten de kleuters in groep 1 en 2. De klassen 1 tot en met 6 zijn nu groep 3 tot en met 8. En de titel ‘bovenmeester’ of ‘hoofd der school’ is verdwenen; nu is dat de ‘directeur’ met een ‘adjunct-directeur’. De hiervoor genoemde ‘bovenmeester’ was vroeger de in het dorp gebruikte naam voor het hoofd van de jongensschool. Het hoofd van de meisjesschool, met daarin lange tijd zusters als onderwijzeressen, was ‘sœur supérieure’. En de eerder genoemde Stichting R.K. Onderwijs Wagenberg is na de gemeentelijke herindeling in 1997 vervallen. Binnen de gemeente Drimmelen ontstond op 1 augustus 1997 een samenwerking van zes katholieke basisscholen in Made, Wagenberg en Terheijden onder de overkoepelende naam: Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel