Begroting 2017 aangenomen, voet/fietspontje Zwaluwe-Biesbosch akkoord!

Het overgrote deel van de raad stemde afgelopen donderdag in met de begroting 2017. Daarin staat o.a. dat er meer geld naar de zorg gaat, verbetering van dienstverlening, aanpak van diverse zaken in de openbare ruimte, visie voor behoud van beide zwembaden, nieuw accommodatiebeleid voor sport, onderwijs, zorg en welzijn én een voet/fietspontje dat komend voorjaar gaat varen tussen Lage Zwaluwe en de Biesbosch.

Wethouder John van Oosterhout zette zich in voor een verbinding tussen Lage Zwaluwe en de Biesbosch. Die gaat er komen nu de raad instemde met de plannen. Een bedrag van 158.000 euro is opgenomen in de begroting voor het pontje dat fietsers of voetgangers overzet naar de kop van de Jacominaplaat en vice versa.

Vanaf de Jacominaplaat kan er worden gefietst richting Spieringsluis en vandaar bijvoorbeeld naar het Biesboschmuseum, naar Werkendam of naar/via het pontje Steur richting Hank en Nieuwendijk. 

Het begrote bedrag is een maximum bedrag benadrukt Van Oosterhout. Er kan worden ingeschreven om de verbinding tussen Zwaluwe en de Biesbosch te exploiteren. De gemeente draagt bij in de kosten van de opstapplaats, vergunningen, verzekeringen en meer eventuele opstartkosten. Dit na overleg met een gegadigde, waarbij wordt aangetekend dat het een serieus vaartuig dient te zijn omdat de Amer een serieus water is om over te steken.

John van Oosterhout verwacht dat het voet/fietsveer zal varen van pakweg april tot oktober. Met deze verbinding zijn er diverse wandel- en fietstochten mogelijk zónder dat men hoeft om te keren. Je kunt diverse rondjes Biesbosch maken als het veer in de vaart is. Uiteraard is het Biesboschmuseum een van de mogelijkheden om te bezoeken tijdens een ronde. Dat is ook de reden dat de gemeente Werkendam heeft toegezegd de opstapplaats aan de kop van de Jacominaplaat – hun grondgebied – te zullen aanleggen.

KijkopDrimmelen vroeg wethouder John van Oosterhout mee naar de Zwaluwse kant van het toekomstige pontje voor uitleg én beeldvorming. Dat toeval niet bestaat werd duidelijk toen er juist op dat moment een duwboot aanmeerde. Geen voet/fietsveer weliswaar maar wél een helder beeld weergevend hoe en waar u vanaf komend voorjaar kunt genieten van deze extra mogelijkheid om de Biesbosch in te gaan.