Begroting 2019: 1,5 miljoen tekort, lasten omhoog met €50 per huishouden

De verlaging van de bijdrage vanuit het Rijk is de belangrijkste oorzaak van een tekort dat is ontstaan voor de begroting van 2019. Daarnaast zijn er hogere kosten voor Jeugdzorg en stijgen de pensioenpremies en salarissen. Ook zijn de afvalkosten gestegen waardoor het totale tekort uitkomt op 1,5 miljoen voor 2019.

Een deel van het tekort wordt opgevangen uit de algemene reserve maar om (bouw)plannen niet te schrappen of te verminderen, is het voorstel om de belasting voor inwoners te verhogen. In het voorstel blijft de rioolheffing gelijk, gaat de afvalstoffenheffing omhoog en wordt de OZB verhoogd volgens inflatiecorrectie.

De totale verhoging komt daarmee voor een gemiddeld gezin in Drimmelen op €49,86. Het voorstel alsmede de gehele begroting, wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 8 november, aanvang 19.00 uur.