Begrotingsoverschot: ruimte voor extra investeren en belastingverlaging. Gemiddeld gezin betaalt volgend jaar € 31,50 minder.

Mede door een begrotingsoverschot wordt er met de begroting een basis gelegd voor een volgende coalitie. Het overschot van € 300.000 wordt ook verwacht voor de komende jaren. In de raadsvergadering van vanavond wordt de begroting besproken.

Er zijn voorstellen voor extra investeringen zoals voor Veilig Thuis, het Biesboschpontje Lage Zwaluwe, verbreding van het fietspad tussen Drimmelen en Oud-Drimmelen en voor het groenbeleid. Voorstellen zijn er ook om de rioolbelasting met € 21,64 per huishouden te verlagen en de afvalstoffenheffing met € 15,58. Omdat de OZB niet wordt verhoogd (behoudens de inflatiecorrectie) betaalt een gemiddeld gezin op jaarbasis ongeveer € 31,50 minder.

Het inzamelen van afval verandert trouwens per 1 januari 2018. De grijze kliko wordt voortaan eens per vier weken geleegd waar dat momenteel nog elke twee weken is. Het bedrag van het legen van de grijze kliko blijft gelijk maar dat van de GFT kliko wordt voortaan (vanaf 1 januari dus) gratis. Ophaalroutes en data blijven verder gelijk en de gemeente hoopt met deze maatregel dat er nóg meer wordt gelet op het scheiden van afval. Hoe minder u uw uw grijze kliko aanbiedt, hoe minder u betaalt want naast het plastic en papier wordt nu dus ook de groene container vanaf het nieuwe jaar gratis geleegd.

De raadsvergadering begint vanavond om 19.00 uur (dat is een half uur eerder dan normaal!) en is live te volgen via de lokale omroep en/of de website van de gemeente.