Bekendmakingen en informatie raadsvergadering gemeente Drimmelen

Hier leest u een samenvatting van alle bekendmakingen. De volledige bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl.

Kijk voor meer informatie op www.drimmelen.nl/bekendmakingen.

Evenementenvergunning en ontheffing geluidhinder:

Kerkdijk 1A, Hooge Zwaluwe, Gala-avond Dongemond college, 31 mei van 18.00 – 20.00 uur.

Raadhuisplein, Made: Zomercarnaval. 2 juni 19.00 – 01.00 uur, 3 juni 13.00 – 01.00 uur.

Polderstraat, Mr. Aalbersestraat en Oranjeplein in Terheijden: Buitenspeeldag BS De Zonzeel. 14 juni van 13.00 – 16.00 uur.

Haagstraat 10A, Made: Privéfeest, 8 juli van 19.00 – 01.00 uur.

Collectevergunning:

Terheijden: Stichting Sinterklaas Terheijden, 23 t/m 28 oktober.

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

Terheijden, Norbartstraat 19: uitbreiden woning.

Hooge Zwaluwe, Vogelstraat 13: verbreding oprit.

Terheijden, tussen de Lage Linie en de Laakdijk: kappen 2 bomen bij loopbrug.

Wagenberg, Vogelstraat 8: dakkapel op voordakvlak.

Terheijden, Munnikenhof 12: bouwen schuilstal.

Made, Du Boisstraat 5: dakkapel op voordakvlak.

Terheijden, rondom Markschans, Bastion en Markkant. op locatie: het kappen dan wel verplaatsen van 45 bomen.

Wagenberg, Vogelstraat 21: een milieuneutrale wijziging van pluimveebedrijf.

Made, Nieuwstraat 49C: transformeren kantoorpand tot een tijdelijke huisvesting.

Hooge Zwaluwe, Burgemeester Vlaklaan 26: plaatsen van een damwand.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure:

Lage Zwaluwe, Nieuwlandsedijk 57: uitbreiding woning.

Terheijden, Schepenhof 20: zonnepanelen op een Rijksmonument.

Hooge Zwaluwe, Helkantsedijk 9: zonnepanelen op het perceel.

Hooge Zwaluwe, Moerseweg 3: bouwen twee portaalkranen.

Terheijden, Hoofdstraat 16: zonnepanelen op achterdakvlak van een gemeentelijk monument.

Made, Godfried Schalckenstraat 41: wijzigen voorgevel en verbouwen woning.

Instellen individuele gehandicaptenparkeerplaats:

Kastanjelaan in Made t.h.v. nummer 15.

Raadsvergadering gemeente Drimmelen

Op donderdag 25 mei is er om 19.30 uur een opinieronde van de gemeenteraad.

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Opinievoorstel Uitvoeringsplan cameratoezicht gemeente Drimmelen
  • Raadsvoorstel Doorlooptijden verordening jeugdzorg

Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal en is ook digitaal te volgen.

Voor de complete agenda, onderliggende stukken en het live volgen van de vergadering verwijzen wij u naar: www.drimmelen.nl.