Bekendmakingen met diverse tijdelijke verkeersmaatregelen gemeente Drimmelen

Hier leest u een samenvatting van alle bekendmakingen. De volledige bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl.

Kijk voor meer informatie op www.drimmelen.nl/bekendmakingen.

Evenementenvergunning en ontheffing geluidhinder:

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure: Made, Molenstraat 31: bouwen erker voorzijde woning.

Tijdelijke verkeersmaatregelen:

30 mei t/m 2 juni van 16.30 – 21.00 uur: afsluiten Raadhuisplein, Valkenbergstraat (Nieuwelaan en Nieuwstraat), Nieuwstraat (Raadhuisplein en Adelstraat), Godfried Schalckenstraat (Haasdijk tot Marktstraat) en Van den Houtstraat wegens de Avondvierdaagse Made.
30 mei t/m 2 juni van 17.00 – 21.30 uur: parkeerverbod gedeelte parkeerplaatsen bij gemeentehuis Made.
30 mei t/m 2 juni van 17.30 – 20.15 uur: opheffen éénrichtingsverkeer Den Deel / Nieuwstraat Made t.b.v. bereikbaarheid winkels en de Pieter Jacopstraat.
1 juni van 18.30 – 19.30 uur: afsluiten gedeelte Brieltjespolder Made.
2 juni van 19.00 – 20.30 uur: afsluiten Godfried Schalckenstraat (Haasdijk tot Marktstraat) wegens de Avondvierdaagse Made.
3 juni en 1 juli van 12.00 – 18.00 uur: parkeerzone Kleine Schans Terheijden wegens viswedstrijden.
4 juni 11.30 – 15.00 uur: afsluiten Markstraat, Schans, Molenstraat en Laakdijk Terheijden vanwege de Terheijdenloop.
5 juni t/m 9 juni: Afsluiten Patronaatstraat Made (huisnummers 10 t/m 14) wegens rioleringswerkzaamheden. Wegaansluitingen Middelmeede en In den Tuyn blijven bereikbaar.

Bestemmingsplan “Sluizeweg 15 Made en Moerseweg 3A Hooge Zwaluwe” vastgesteld
Sluizeweg

In de toekomstige situatie wordt de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aan de Sluizeweg 15 in Made gesloopt. In combinatie met de uit sloop aan de Moerseweg 3a in Hooge Zwaluwe voortkomende Ruimte-voor Ruimte-titels worden in het deelgebied Sluizeweg 15 vier ruimte-voor-ruimte woningen gerealiseerd. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een reguliere woning. De woonpercelen worden landschappelijk ingepast. Tevens worden open doorzichten naar het buitengebied behouden.
Moerseweg
In de toekomstige situatie wordt aan de Moerseweg 3a de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing van de intensieve veehouderij in de vorm van twee (varkens)stallen gesloopt. Op deze locatie wordt de mogelijkheid om een intensieve veehouderij te hebben verwijderd. Een akkerbouwbedrijf blijft mogelijk, evenals een minicamping die al planologisch is toegestaan.

Ontwerp bestemmingsplan “Oud Drimmelen”
Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van 10 recreatiewoningen te realiseren en
maximaal 5 camperplaatsen in plaats van de huidige minicamping.