Ben Wouters aangesteld als tijdelijk directeur-bestuurder Woonvizier in Made

Onlangs nam directeur-bestuurder van woningbouwstichting Woonvizier Eric van den Einden afscheid. Van den Einden aanvaardde eenzelfde functie bij Woonveste in Drunen waar hij per 1 augustus is gestart. Omdat de werving- en selectieprocedure die inmiddels is gestart zorgvuldigheid vereist, neemt dit de nodige tijd in beslag.

De Raad van Commissarissen van Woonvizier heeft daarom besloten een tijdelijke directeur-bestuurder aan te stellen. In de heer Ben Wouters is een geschikte persoon gevonden gezien zijn ruime ervaring van meer dan 30 jaar als bestuurder in de corporatiesector. Ook heeft hij ervaring in vraagstukken op het gebied van volkshuisvesting, zorg, vastgoed en participatie. 

Naar verwachting zal Ben Wouters de functie van directeur-bestuurder bij Woonvizier gedurende een half jaar bekleden. Dit, omdat de verwachting ook is dat de werving- en selectieprocedure dan zal zijn afgerond.