Bewoners rondom geplande zonnevelden Lage Zwaluwe richten stichting op

Maandag 7 januari 2019 is de oprichtingsakte bij notaris Niels Geerse gepasseerd: Stichting behoud Zwaluws landschap wil met de gemeente Drimmelen in overleg hoe de energietransitie samen vormgegeven kan worden. Met 'samen' worden dan zowel de gemeente als de belangenorganisaties als de inwoners bedoeld. 

Hanny van Geel, voorzitter, vertelt: “De stichting wil met de gemeente in overleg hoe we samen de energietransitie vormgeven. Samen; de gemeente, belangenorganisaties en inwoners van het dorp. Een aanpak waar bewoners zelf de regie hebben en projecten bouwen waar de mensen in het dorp zelf van profiteren en waarbij ons prachtige cultuurhistorische landschap bewaard blijft en het ecosysteem versterkt. Die mogelijkheden zijn er en die kans moet ons gegeven worden. De stichting kan zich voor dat doel ook weer inzetten.”

De stichting kaart daarbij de principes van de duurzaamheidsladder van de Provinciale Staten van Noord-Brabant aan, waar onder andere in staat dat zij de Gedeputeerde Staten opdraagt om primair te kiezen voor onbenutte daken en infrastructuren, alvorens met bedrijven afspraken te maken over het grootschalig plaatsen van zonnepanelen. 

Iedereen die zich wil aansluiten en wil bijdragen met kennis, denkkracht of een donatie kan contact opnemen met de stichting, via behoudzwaluwslandschap@gmail.com.

*Foto 1: v.l.n.r. notaris Niels Geerse, Piet Hein Ormeling, Hanny van Geel, Peter Francios, Vera Koorevaar.
*Foto 2: Motie M4, Ladder voor duurzaamheid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant, welke op 14 december 2018 is aangenomen nadat de fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant voor stemden. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Beelden bij dit artikel