Bewoners Terheijden en gemeente met lege handen: Geen flexibele kering

'We hebben alle mogelijkheden binnenstebuiten gekeerd. We zien echter geen mogelijkheden die praktisch haalbaar zijn en waarvan we de kosten voor de gemeente zouden kunnen verantwoorden naar de samenleving.' Dit zegt wethouder Jan-Willem Stoop over de plannen voor dijkverhoging van het Waterschap Brabantse Delta langs de Mark in Terheijden.

Kritisch

Het Waterschap Brabantse Delta heeft de wettelijke verplichting de dijken van de rivier de Mark op te hogen om overstroming bij hoog water te voorkomen. Over de gevolgen hiervan voor de jachthaven van Terheijden en voor een aantal bewoners aan het Bastion is al enkele jaren overleg gaande. Het college zet in een brief aan het waterschap alle punten op een rij en laat weten dat het kritisch is over het proces dat doorlopen is, onder andere over het punt van de beperkte of ontbrekende inspraakmogelijkheden voor de Terheijdenaren.

Alternatieven

Gemeente, bewoners en waterschap hebben los van elkaar onderzoek gedaan om te kijken of er acceptabele alternatieven zijn voor het ophogen van de dijken met 80 tot 90 centimeter langs de Mark ter hoogte van het Bastion en langs de jachthaven van Terheijden.

6,5 Miljoen

Voor de jachthaven in Terheijden is het alternatief van een keersluis in de havenmond onderzocht. Die zou dicht gaan bij hoog water zodat de jachthaven wordt afgesloten. Boten die vanaf de Mark komen, moeten een draai kunnen maken om de haven in te kunnen varen. Vanwege veiligheid van het scheepvaartverkeer zou de keersluis daardoor dusdanig ver in de haven moeten worden geplaatst, dat de haven een stuk kleiner zou worden en 19 van de 100 ligplaatsen zou moeten inleveren. De keersluis zou bovendien 6,45 miljoen euro extra kosten, die de gemeente zou moeten betalen. 'Een dusdanig ingrijpende maatregel is praktisch gezien geen optie voor ons en ook financieel niet. De extra kosten zouden meer dan 10% van de gemeentebegroting bedragen,' zegt een teleurgestelde wethouder Stoop.

Bastion

Dit geldt ook voor de maatregelen voor verzwaring van de Markdijk die gelegen is langs het Bastion. De aanwonenden vrezen dat de dijkverhoging hun uitzicht zal wegnemen. Op initiatief van de bewoners is daarom onderzocht of een demontabele kering een alternatief zou kunnen bieden. Die zou alleen bij de dreiging van hoog water worden aangebracht. Het waterschap besloot echter gaandeweg het project dat er langs waterwegen geen demontabele keringen meer bij mogen komen in verband met het beheer en de veiligheidsrisico’s. Ook de mogelijkheid van een doorzichtige kering is onderzocht, hoewel de bewoners daar grote bezwaren tegen hebben. Los van dit bezwaar bleken ook de meerkosten geen optie voor het college: dit zou 1,3 miljoen euro extra kosten voor een beperkt aantal huizen. Dit zou overigens ook gelden voor de meerkosten van 3,1 miljoen euro voor een demontabele kering, als het waterschap die wel zou toestaan.

Markkant

Op 25 november heeft er op initiatief van het comité Markkant een avond over de keringen plaatsgevonden met bewoners en het waterschap, waarbij de gemeente ook vertegenwoordigd was. De meeste bewoners waren verrast over de vergevorderde status van het proces, en hadden als voorkeur een demontabele kering langs de Markkant. Op deze avond werd door een burgerinitiatief aangegeven dat er een flexibele kering goedkoper zou kunnen. 'We verwachten niet dat het waterschap hier van zijn standpunt zal afwijken. De gemeente hoopt minimaal dat de voorgestelde muur langs de Markkant vervangen wordt door een groene dijk, die ook nog eens 2 miljoen goedkoper is en beter zou passen in het landschap,' zegt wethouder Stoop: 'We hopen dat het algemeen bestuur van het waterschap op 18 december alle informatie – over de uitkomsten en over het proces – tot zich neemt en uiteindelijk een goede beslissing neemt die op draagvlak kan rekenen.'

Zuur
'Het eindresultaat is dat de bewoners en de gemeente na een lange periode van intensief overleg met lege handen lijken te staan. Ik vind dat zuur voor de direct betrokkenen en de belanghebbenden. We hebben voor het Bastion en voor de jachthaven stevige kosten gemaakt voor een second opinion maar dat heeft geen alternatieve oplossingen opgeleverd,' constateert wethouder Stoop. 'Aangezien het waterschap helemaal geen flexibele keringen meer wil, is de groene dijk langs de Markkant de second best oplossing voor dat gedeelte van Terheijden.'