Bewonersavond over de Kleine Schans Terheijden

In de ‘Visie haven Terheijden’ is de Kleine Schans als uitvoeringsproject opgenomen. De uitgangspunten daarvan zijn beschreven als: meer aandacht voor recreatie, meer toerisme en het versterken van de relatie met de Zuiderwaterlinie. Na bijna een jaar lang gesprekken met verschillende betrokken partijen en inwoners, ligt er nu een schetsontwerp voor de ontwikkeling van de Kleine Schans.


Waar gaat het over?

  • In het ontwerp gaat het over de plek van het informatiepunt en misschien dag-horeca.
  • Het verleggen van de dam met daarin een brug
  • Elk bastion krijgt een eigen thema
  • Beperkt parkeren bij de entree


Dit ontwerp wil de gemeente bespreken met de betrokkenen en alle inwoners van Terheijden, tijdens de bewonersavond die zij op donderdag 31 oktober a.s. vanaf 19.30 uur organiseren in De Cour, Markstraat 6 in Terheijden.

*Foto: Facebookpagina Gemeente Drimmelen