Bewonersgroep roept gemeente op terug te komen op besluit AZC

Eind vorige maand kwamen circa 50 bezorgde inwoners bijeen inzake de gemeentelijke keuze voor een AZC met 300 asielzoekers. Gisterenavond was de tweede bijeenkomst van de groep die inmiddels de naam Bewonersvereniging Opvang Vluchtelingen Drimmelen heet. Deze bijeenkomst trok meer dan 100 inwoners en zelfs Omroep Brabant was aanwezig om verslag te doen.

De zorgen van de bewoners zijn met name gericht tegen het slechte communiceren vanuit de gemeente. Zo vragen zij zich af hoe het kan dat de keuze voor opvang statushouders, zonder slag of stoot werd verruild voor een AZC. Het verweer van de gemeente dat er geen draagkracht is voor statushouders en dat dus wél voor een AZC moet zijn, noemen ze een rammelend argument.

De bewonersgroep gelooft meer in opvang van statushouders dan één AZC gezien de diverse (kleine) kernen en zijn al bezig met verkennen van mogelijkheden voor eerstgenoemde opvang. De reden hiervan is dat men niet een ‘schreeuwende actiepartij’ wil zijn maar een partij die constructief meedenkt.

Juist dat meedenken wordt de gemeente verweten. Als voorbeeld wordt aangedragen dat buurgemeenten zoals Geertruidenberg en Moerdijk, een enquête hielden onder de bewoners. Morgenavond tijdens de opinievergadering om 19.30 uur op het raadhuis, zullen meerdere bewoners inspreken als het punt communicatie inzake AZC wordt behandeld. Andere bewoners worden opgeroepen ook op 16 juni naar het gemeentehuis te komen als zij zich ook zorgen maken over de kwestie.