Bezwaren bomenkap Marktstraat Made met succes; lindes blijven staan!

Bezwaren bomenkap Marktstraat Made met succes; lindes blijven staan.

Er is veel over geschreven en gediscussieerd; de lindes in de Madese Marktstraat. Een ietwat twijfelachtige uitkomst van een onderzoek gedaan door Storix boom- en landschapsbeheer die adviseerde de lindes te kappen, leverde veel vragen, reacties en bezwaren op. Met succes zo blijkt!

Ook onze redactie schreef al kritisch over Storix, kritiek die nu dus onderschreven wordt door het landelijk bureau Bomenstichting. Er blijkt weinig mis te zijn met de lindes met uitzondering van een drietal zieke bomen waarvoor kap nodig is. Bij twee van deze bomen zullen er nieuwe exemplaren worden geplant, de derde plek blijft leeg om het trottoir een andere inrichting te kunnen geven.

Het college zal de uitkomst van het onderzoek overnemen zodat de bomenstructuur in de Marktstraat blijft zoals deze al jarenlang is. De definitieve beslissing wordt op 12 december door de gemeenteraad genomen maar u mag van ons aannemen; dat zal een formaliteit zijn.

Beelden bij dit artikel