Bijdrage gemeente Drimmelen aan Brabantse aanpak opvang vluchtelingen

Het college vindt het haar maatschappelijke plicht een bijdrage te leveren aan het vluchtelingenvraagstuk. Het realiseren van opvang in de gemeente Drimmelen voor maximaal 300 asielzoekers voor vijf jaar en geen huisvesting van statushouders, heeft de voorkeur van het college.

 

In de raad lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor een AZC op één locatie. Dat zou ook aan de rand van een kern kunnen zijn mits er een bushalte en een supermarkt in de nabije omgeving is. Kernen of locaties zijn nog niet genoemend, wellicht komen die donderdagavond ter sprake.

 

De gemeente Drimmelen ziet een kans in het ‘Pact van Brabant’. De provincie en gemeenten hebben in dit pact afgesproken dat elke gemeente een bijdrage levert aan het realiseren van 7200 opvangplekken in de gehele provincie. De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem onderzoeken de mogelijkheden om met elkaar de opvang te regelen. Drimmelen, Geertruidenberg en Moerdijk zijn eveneens met elkaar in gesprek. Laatst genoemde gemeenten hebben de mondelinge afspraak dat de gemeente die asielzoekers opvangt, geen statushouders hoeft te huisvesten. Bijkomend voordeel is dat bij de komst van een asielzoekerscentrum, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het merendeel van de organisatie en de kosten op zich neemt.

 

In het opinievoorstel van 12 mei vraagt het college de raad een keuze te maken over de bijdrage aan het vluchtelingenvraagstuk, donderdag 19 mei volgt de besluitvorming in een extra raadsvergadering.