Bijna 85% tevreden over Wmo

Ook dit jaar heeft de gemeente Drimmelen een onderzoek naar de ervaringen van haar Wmo-cliënten laten doen. De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning die gemeenten verplicht om haar inwoners met beperkingen te ondersteunen met diverse voorzieningen.

Wmo-cliënten zijn inwoners die via de gemeente bijvoorbeeld een deeltaxipas, hulp bij het huishouden, een rolstoel of andere Wmo-voorzieningen hebben ontvangen. Uit het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Triqs, blijkt dat de Wmo-ondersteuning die cliënten ontvangen als goed wordt beoordeeld: bijna 85% van de respondenten vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed.

Uiteindelijk gaat het er in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) om dat mensen met beperkingen mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Dit doel wordt in verreweg de meeste gevallen behaald in de gemeente Drimmelen: meer dan 85% van de ondervraagde cliënten geeft aan dat hij/zij zich dankzij de hulp beter kan redden.

Gemeenten zijn vanuit de Wmo verplicht kosteloze onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan hun inwoners. De bekendheid van die onafhankelijke cliëntondersteuning scoort nog steeds laag, maar is wel gestegen in vergelijking met de voorgaande jaren. Toch wordt er in de praktijk volop gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE of SWO.

Maar er zijn ook veel cliënten die geen behoefte hebben aan onafhankelijke cliëntondersteuning, omdat ze met behulp van mantelzorgers en de casemanager Wmo de juiste ondersteuning kunnen regelen. Toch werkt de gemeente Drimmelen aan beleid om de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning nog verder te vergroten.

Inwoners met beperkingen kunnen met een hulpvraag terecht bij de gemeente. Het keukentafelgesprek is hierbij belangrijk. Dit is een gesprek bij de cliënt thuis met een casemanager Wmo van de gemeente over beperkingen en oplossingen. Deze casemanager is de vaste Wmo-contactpersoon voor de cliënt. Als de cliënt vragen heeft kan hij/zij hiermee bij zijn casemanager terecht. Een ruime meerderheid (circa 80%) van de ondervraagde cliënten is tevreden over het contact met gemeente.

Wethouder John van Oosterhout is erg blij met deze resultaten: “Er wordt op de afdeling hard gewerkt om de cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. We zijn trots op deze mooie cijfers, maar er blijven natuurlijk nog verbeteringen mogelijk. Ik ga samen met de afdeling aan de slag om met name de cliëntondersteuner nog beter onder de aandacht te brengen.”