Bocht Zeggelaan Terheijden opnieuw op de schop


Aanstaande maandag 30 mei, start de firma Zijlstra Infra in opdracht van de gemeente met het aanpassen van de bocht in de Zeggelaan te Terheijden. Sinds de nieuwe busdienstregelingen rijden er aanzienlijk meer lijnbussen over de Zeggelaan. De bussen die vanwege een grote draaicirkel veel ruimte nodig hebben, kunnen gevaar opleveren voor met name fietsers. Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, wordt in de bocht het fietsverkeer fysiek gescheiden van gemotoriseerd verkeer.

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zal de Vlietstraat worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld voor bestemmingsverkeer via de Abtslaan en Rode Vaart en via Vierhoven, Maarweide en Hoekbeemden.

De werkzaamheden zullen naar verwachting een week duren. Uiteraard hangt dit mede af van het weer. Meer informatie over het aanpassen van de bocht in de Zeggelaan is verkrijgbaar bij Corné van Gils via 140.162