Bondsspeld voor Martin van Leest wegens 40 jaar lidmaatschap Moerdijkse Vogelvrienden

Veertig jaar is Martin van Leest al lid van de Moerdijkse Vogelvrienden. Tijdens de regionale tentoonstelling onlangs in de Moerdijkse Ankerkuil, werd Martin daarvoor in het zonnetje gezet.

'Een man die een groot vogelliefhebber is en die voor onze vereniging verschillende hand-en-spandiensten verricht. In zijn vogelkooi heeft hij zelfs vogel-logés ontvangen', zei voorzitter Jan de Visser die behalve de bondsspeld, ook een verenigingsonderscheiding overhandigde.

De regionale vogeltentoonstelling in de Ankerkuil was een samenwerking tussen de MVV (Moerdijkse Vogel Vrienden de VVM (Vogel Vereniging Made), de TVV (Terheijdense Vogel Vereniging) en de EWVV (Eerste Wagenbergse Vogel Vereniging).