Breede Vaart fietspad tussen Drimmelen en Oud-Drimmelen wordt verbreed dankzij subsidie Provincie

Met € 175,000,- betaalt de Provincie mee aan het verbreden van het fietspad langs de Breede Vaart tussen Drimmelen en Oud-Drimmelen. Deze subsidie is één van de veertig projecten in West-Brabant die de verkeersinfrastructuur verbeteren en gericht zijn op de verkeersveiligheid.

Veel projecten dragen bij aan een veiliger fietsgebruik. Jan-Willem Stoop, wethouder en ambassadeur verkeersveiligheid: “We willen, naast het verbeteren van de verkeersveiligheid, zorgen dat mensen vaker de fiets pakken. Dit zorgt voor minder files, minder uitstoot en is goed voor de gezondheid!”

Met de verbreding van het fietspad langs de Breede Vaart tussen Drimmelen en Oud-Drimmelen, wordt deze belangrijke toeristische fietsroute veiliger en aantrekkelijker. Voor de veilige inrichting van de centrumroute in Terheijden, draagt de provincie bij aan de plaatsing van snelheidsremmers en fietsrekken.

Daarnaast ondersteunt de provincie de gemeente financieel bij verschillende initiatieven om het gedrag van weggebruikers te verbeteren. Het grootste deel van ongelukken wordt namelijk veroorzaakt door gedrag. Voorbeelden van activiteiten die de gemeente (mee-) organiseert zijn de opfriscursus autorijden; onderwijs en voorlichting over veilig verkeer rond scholen; en het samen met bewoners bevorderen van veilig rijgedrag in woonwijken. 'Veilig naar huis, school of werk? Daar ben je zelf bij!' is het motto.