Broederschappen in de parochie Terheijden

Met broederschappen werden verenigingen van parochianen bedoeld. Deze hadden als doel de godsdienstigheid van de mensen te bevorderen. Elke broederschap richtte zich op een facet van het geloofsleven. In de periode (1847 tot1875) dat pastoor Thomas van Raak werkzaam was in de parochie van Terheijden, zijn er broederschappen in het leven geroepen dan wel opgericht.

Broederschap van de Sint-Pieterspenning
In 1861 kwam er in Terheijden ook een broederschap van de Sint-Pieterspenning. De Sint-Pieterspenning, Pieterspenning of Petruspenning (denarius Sancti Petri in het Latijn) is een jaarlijkse vrijwillige gift van katholieken. Het werd heringevoerd in 1860 door paus Pius IX na de nederlagen van het pauselijke leger tegen het Italiaanse leger in Castelfidardo (18 september 1860). Het werd toen duidelijk, dat er geld nodig was voor een leger dat de Pauselijke staten tegen de Italiaanse aanspraken kon verdedigen. Het zouaven Broederschap was zo’n pauselijk leger.

Broederschap van de levende rozenkrans
Ook in 1861 kwam er ook toestemming van de bisschop van het bisdom Breda om in Terheijden een broederschap van de levende rozenkrans op te richten. De algemene doelstelling wordt omschreven als: ‘Bevordering van de rozenkransdevotie’, oftewel men probeerde destijds het gelovige volk zover te brengen dat ze het liefst dagelijks het ‘rozenhoedje’ zouden bidden en daar een gewoonte van zouden maken. Dat hield een strikte verplichting in om naast dat dagelijkse ritme ook eenmaal per week ‘de hele rozenkrans’ te bidden namelijk drie rozenhoedjes of vijftien tientjes, waarbij men bovendien de blijde, droevige en glorievolle geheimen moest overwegen.

Broederschap(pen) van de Heilige Familie
In 1871 werd een broederschap van de Heilige Familie voor mannen opgericht en in 1873 werd een broederschap voor vrouwen opgericht. Hoewel het woord broederschap hier eigenlijk niet op zijn plaats was. Ook was er een afdeling voor kinderen. De broederschap van de Heilige Familie streefde naar een bevordering van een deugdzaam leven binnen het gezin door je toe te wijden aan Jezus Christus, Maria en Jozef, die gedrieën de Heilige Familie vormen. Vanuit de broederschap werden twee maal per maand na het zondagse lof bijeenkomsten georganiseerd met zang, gebed en overweging, ook ging de broederschap wel op bedevaart. Er was een speciaal handboekje. In dat boekje stond een reglement van liefst 70 artikelen, teksten van gebeden en teksten van liederen welke tijdens bijeenkomsten of thuis gebeden of gezongen konden worden en de broederschap had ook een vaandel. De leiding van de broederschap berustte bij een hoofdprefect en een priester. De broederschap was ook in kleine groepjes verdeeld met aan het hoofd een prefect.

Afbeeldingen / foto’s archief parochie H. Antonius Abt, Afbeelding commons.wikimedia en creativecommons Bronnen: Archief parochie H. Antonius Abt:, Het onderzoek door Pierre Gruca uit de periode uit het leven en werken van pastoor Thomas van Raak.

Beelden bij dit artikel