Bronzen Bever voor zuster Corneline (Corneline Buijsman)

Zuster Corneline verhuisde onlangs naar Tilburg naar het zusterhuis van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Sinds 1966 was ze actief als lector in de parochie van Made. In 1994, na haar pensionering, werd de zuster als vrijwilliger fulltime actief in de parochie. Zij maakte vele jaren deel uit van de pastoresgroep en was maandelijks een week 'pastor van weekdienst.

Sinds augustus 1966 woonde zij in Made en leidde als vrijwilliger vele uitvaarten, avondwaken, crematievieringen en woord- en communievieringen in het weekend. Daarnaast was zij betrokken bij de voorbereiding van onder meer de weekendliturgie en was als vrijwilliger ook actief in Zorgcentrum de Wijngaerd. Ze ondersteunde pastor Piet Rombouts. Na de komst van de nieuwe pastor in de Wijngaerd ging de zuster daar bij toerbeurt voor in de doordeweekse vieringen (tot aanvang van de verbouwing van de Wijngaerd).

Aanvankelijk was zuster Corneline in 1966 werkzaam als docent, maar later voornamelijk als decaan verbonden aan de oude huishoudschool van Made, later het Dongemond College. Ze begeleidde veel Madese meisjes, later jongens en meisjes, in hun leven en studiekeuze.

Voor al dit vele en mooie vrijwilligerswerk ontving zuster Corneline (87) afgelopen vrijdagavond de hoogste gemeentelijke onderscheiding voor vrijwilligers: de Bronzen Bever. Dat gebeurde in de Bernarduskerk.

Fotografe Nancy van Oosterhout bewees haar bekroonde fotokunsten en maakte voor KijkopDrimmelen deze mooie foto's van zuster Corneline.

Ook namens onze gehele redactie: Zuster Corneline, van harte proficiat!