Brouwerijstraat met de Harmoniezaal en nog veel meer

Het laatste stuk van de Brouwerijstraat, vanaf voormalig Café Harmonie naar Café-restaurant De Ruif, loopt in een wijde boog naar links en eindigde bij het 'krois-punt'. Daar was tot omstreeks 1960 een kleine smal kruispunt van wegen naar de Thijssenweg, naar d’n Helkant en Hooge-Zwaluwe en naar Stuivezand en Made.

Vermeldenswaard in dit deel van de Brouwerijstraat – en mogelijk niet volledig – zijn de volgende adressen. Voor meer informatie verwijs ik naar Vlasselt-boekje 69 'Ambachten en beroepen in Wagenberg' (1994).

Nr. 36-36a: Eind 19e eeuw kwam hier een café met de naam 'Hof van Holland' van Van Alphen uit Made. Vanaf 1891 was hier de (toen nog) Fanfare Onze Vrije Uren thuis en werd de naam gewijzigd in 'Café De Harmonie', ook wel 'Harmoniezaal' genoemd. De volgende kastelein was Cees Vermeulen en na hem zoon Dré tot 1970. Tijdens de kermis zorgde een orgel voor sfeervolle dansmuziek.

Zeker niet onvermeld mag blijven dat hier ook onze drumband haar thuisbasis heeft gehad. Repeteren gebeurde in en op het plein achter Plexat. De drumband was opgericht in 1959 en met Koninginnedag 1960 verscheen de band voor het eerst geüniformeerd.

Nr. 36a heeft nu de heel toepasselijke naam: 'In Harmonie' boven de voordeur.

Nr. 43: Familie van Dijk, metselaar en aannemer. Zoon Jan is als aannemer verhuisd naar de Vogelstraat en zoon Bart met schildersbedrijf verhuisde naar Breda. Daarna kwam hier de familie Krijnen als timmerman-aannemer. Nu vinden we daar garage 'Mureau Auto’s' en kapsalon 'Chantal’s haardroom'.

Nr. 45: Leen van Dorst, ook een huisschilder en ook nog kunstschilder.

Nr. 38: Petroleumverkoper Jan Loose met ook handel in spaantjes en aanmaakhout voor de kachel. Vóór de oorlog had Jan een karretje met een ezel er voor. En na de oorlog had hij een douw-karretje, want hij liep met een kruk onder zijn arm. Daarom was hij bekend als Jan 'de kruk'. Vervolgens was hier de klompenmakerij van Janus Jacobs, die ook zorgde voor de verdeling van het klompenmakershout in de regio. Zie Vlassselt-boekje 38 'Het ambacht klompen maken' (1988). Daarna de winkel van Cas-Gouverneur, alwaar de Wagenbergse carnavalskranten werden samengesteld om gedrukt te worden bij Gouverneur-EMSI in Made.

Nr. 47:Schoenmaker Janus van Tetering, reparatie van schoenen en handel in schoenen.

Nr. 40: Vrachtrijder Gerrit Joosen, melkrijder voor melkfabriek De Hoop in Breda en daarna de juinschuur van Janus Bastiaansen.

Nr. 42: Transport- en voermansfamilie Joosen en expeditiebedrijf Joosen (zie nr.20). Drie generaties. Willem reed met een voermanswagen en met een vrachtauto. Zoon Gerrit reed met een vrachtauto en zoon Toon was lange tijd dagelijks te zien met zijn bekende voermanswagen en paard tot 1962. Vervolgens heeft Frans de bodedienst met een modern transportmiddel voortzet. In De Stem van 9 februari 1980 mocht Toon zijn levensverhaal vertellen: Het voermansbedrijf was 'ginne vetpot'. In 2000 schreef zoon Jos een uitgebreid verhaal over 'Voerman Joosen, honderd jaar op de baan' in Vlasselt-boekje 93. En kijk eens op https://deautovanmnopa.nl/verhalen/expediteurs-te-wagenberg

Nr. 44: Vóór 1930 was hier de winkel van Couwenberg, kruidenierswaren, rookwaren en snoep. De kruidenierswinkel is voortgezet door Merkx.

Nr. 51: De gezusters Van Alphen woonden hier en hadden een mutsenwasserij. Vroeger droegen de vrouwen sierlijke witte mutsen, al gelang hun stand en de dag van de week. Voor speciale gelegenheden waren er aparte mutsen. Het schoonmaken ervan en weer opnieuw in model brengen, ofwel 'weer in de plooi', was een vak apart. Dat precisiewerk werd gedaan door een mutsenwaster in het dorp. Die maakte de losse boorden van mannenoverhemden ook weer mooi schoon en glad. Daarna was hier de verfwinkel van schilder Bas Vermeulen.

Nr. 46: Eeuwenoude boerderij van – als laatste boer – de familie Knapen.

Nr. 53: Bakkerij en winkel van Jantje en Lena van Bragt. Hij bezorgde bij zijn klanten brood aan huis in een grote mand voor op zijn (brom)fiets.

Nr. 55: Voormalige boerderij van Van Dongen. Later winkel van Oscar Driesen-van de Reyt met sportartikelen, lederwaren, touw, klompen, laarzen en pantoffels; tevens zadelmakerij.

Nr. 48: Voormalige boerderij van de familie Broeders. Nu bouw-timmerbedrijf van Juul Marijnissen. Dit pand staat achter de voormalige landbouwschuur, nu Parallelweg 42, waarvan de bouw in 1914 is vereeuwigd door een fotograaf. De enthousiaste kinderen mochten ook op de foto.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel