Burgemeester Gert de Kok door de raad aanbevolen voor herbenoeming. Nieuwe ambtstermijn per 25 april 2017

"Ik dank de leden van de commissie en de griffier die mijn herbenoeming zorgvuldig begeleid hebben. Ook dank ik de leden van de raad voor het vertrouwen. Ik vertrouw op een voortzetting van de goede samenwerking." 

Met deze woorden bedankte burgemeester Gert de Kok de aanwezigen even na 20.00 uur op de raadsvergadering  van 10 november. Voorzitter van de commissie en vicevoorzitter van de gemeenteraad Ton Verhoeve, deelde mede dat in het besloten gedeelte van de vergadering, besloten is om Gert de Kok aan te bevelen bij De Kroon voor een nieuwe periode burgemeesterschap in Drimmelen van zes jaar. 

De aanbeveling wordt mede door de commissaris van de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken doorgestuurd naar de Koning die uiteindelijk over de herbenoeming beslist. De huidige ambtstermijn van burgemeester Gert de Kok loopt af op 25 april 2017.