Burgemeester Gert de Kok: Geen criminele of overlastgevende hangjeugd in Drimmelen

Een van de vragen die vanavond werden gesteld tijdens de raadsvergadering, ging over zorgen inzake hangjongeren en in het verlengde daarvan over criminaliteit en drugsproblematiek. Gert de Kok, onder andere portefeuillehouder Openbare Orde & Veiligheid, gaf aan dat er in alle dorpen in Brabant drugs wordt verhandeld en/of gebruikt maar dat dit in Drimmelen onder de categorie 'aanvaardbaar' valt.

Burgemeester Gert de Kok zei dat hij dit baseert op overleg dat hij voerde met diverse instanties in Brabant zoals politie en jeugdzorg. Overlastgevende hangjeugd wordt aangemerkt in vier categorieën zo zei De Kok. Criminele groepen hangjongeren, overlastgevende groepen hangjongeren, hinderlijke groepen hangjongeren en aanvaardbare groepen hangjongeren. De eerste drie groepen komen in Drimmelen niet voor meldde De Kok ofwel, alleen aanvaardbare overlast.