Burgemeesterspenning postuum uitgereikt aan Marjorie Koppelaar-Bogaers

Marjorie Bogaers was een carnavalsvierder in hart en nieren. In 1976 was ze al miss bij de Wagenbergse jeugdraad en o.a. met CV Huppetrug, duo M & M en CV Dar hedde ze Wir, drukte ze jarenlang een positief-vrolijke stempel op de carnavalsoptochten in Erpelrooiersland. Verder zat ze in de organisatie van het Pruverkusbal, nam ze deel aan Blèrefestivals, onthulde ze prins Peer dun Irste én was ze bij het Wagenbergse carnavalscomité o.a. actief als secretaris en penningmeester. Burgemeesterspenningen worden steevast uitgereikt op carnavalsvrijdag maar in overleg werd het uitreiken aan Marjorie in overleg met de Erpelrooiers en burgemeester Gert de Kok, naar voren gehaald vanwege de gezondheid van Marjorie. Helaas kon dit op de geplande datum – 23 december j.l. – geen doorgang vinden. De gezondheid van Marjorie liet dit niet meer toe en helaas overleed Marjorie, veel te jong, op 6 januari van dit jaar. Om deze echte Wagenbergse tóch de eer te doen toekomen die ze verdient, werd de burgemeesterspenning vanmorgen postuum uitreikt. Gert de Kok overhandigde de onderscheiding tijdens de carnavalsmis aan de vader van Marjorie, Bertus Bogaers én de zoon van Marjorie, Kelvin. Bloemen gingen naar haar moeder, Nel. Wat KijkopDrimmelen betreft: PRACHTIG !

Beelden bij dit artikel