Burgerhulpverlening kan het verschil maken als elke minuut telt

Al jarenlang wordt er gesproken, gedacht en gediscussieerd over de aanrijtijden van de ambulance in onze gemeente, met name betreffend de afgelegen gebieden en het dorp Lage Zwaluwe. De cijfers liegen er niet om; volgens de jaarstukken 2017 van de Regionale Ambulance Voorzieningen werd bij 12,5% van de A1-meldingen in onze gemeente de wettelijke norm van 15 minuten aanrijtijd overschreden.

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport schreef op 29 maart 2019 een kamerbrief over de landelijke ambulancezorg. In het jaar 2017 werd de ambulance 1.313.000 keer ingezet. 975.000 keer was dit voor een spoedmelding, de overige 338.000 keer werd de ambulance ingezet als gepland vervoer voor patiënten. In de wet is opgenomen dat ambulances een aanrijtijd moeten behalen bij een A1-melding van maximaal 15 minuten. Die 15-minutennorm geldt vanaf de 112-melding tot aan de aankomst bij het noodgeval (thuis of op straat). Er is echter een marge van 95% dat behaald dient te worden, in 5% van de gevallen mag de aanrijtijd overschreden worden.

Oorzaken van het niet behalen van de 15-minutennorm, zijn bijvoorbeeld de afstand, belemmeringen in de geografie en infrastructuur en een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook wordt er anno 2019 meer beroep gedaan op de ambulance, vanwege bijvoorbeeld het toenemende aantal langer zelfstandig wonende (hulpbehoevende) ouderen, een toenemende vraag van verwijzers zoals huisartsen en zorginstellingen en het steeds mondiger worden van burgers, die precies weten wat ze aan de telefoon moeten zeggen om sneller een ambulance te krijgen. Ook kunnen er niet-normale omstandigheden ontstaan, zoals bijvoorbeeld wegafsluitingen en (veranderende) weersomstandigheden. 

Voor een A1-melding staat dus een 15-minutennorm. Een A1-melding is een melding met hoge spoed, levensbedreigend vaak. Een A2-melding is wel een urgente melding, maar is er geen sprake van een levensbedreigende situatie. In het geval van een A2-melding wordt er een aanrijtijd gehanteerd van maximaal 30 minuten. De maximale tijd die mag verstrijken tussen de 112-melding en de aankomst op de Spoedeisende Hulp, is zelfs 45 minuten. 

Maar wat betekent dit voor de gemeente Drimmelen? In met name Lage Zwaluwe en de buitengebieden worden de aanrijtijden het vaakst overschreden; in een rapport uit 2006 gericht aan de toenmalige burgemeester staat dat zelfs bij 50% van de ritten naar Lage Zwaluwe, de maximale aanrijtijd niet behaald wordt. Deze cijfers worden gemeten vanaf Breda. Als we ons de weg vanuit Breda naar Lage Zwaluwe inbeelden, klinken de oorzaken 'afstand' en 'belemmeringen in geografie en infrastructuur' het meest logisch. Hemelsbreed is de afstand zo'n 15 kilometer, maar via de autowegen al gauw 20 kilometer of meer. 'Normale' weggebruikers rijden er al zo'n 24 tot 30 minuten op, maar ook voor een ambulance geldt dat de wegen naar Lage Zwaluwe lastig begaanbaar zijn. Immers, over de dijken van Hooge en Lage Zwaluwe kan niet met een bloedgang gereden worden, daar er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor andere weggebruikers én het ambulancepersoneel zelf. 

In 2017 zijn er in Drimmelen meer middelen begroot voor het verbeteren van de aanrijtijden. Ook zijn er op steeds meer plekken AED's geplaatst, die de overlevingskans vergroten. Maar de burger kan hierbij een levensbelangrijke rol spelen. Letterlijk, want bij bijvoorbeeld een hartstilstand is de kans op overleven het grootst als er binnen 6 minuten wordt gestart met reanimeren. Om burgers die kunnen (en willen) reanimeren te lokaliseren bij een noodgeval, is er een oproepsysteem opgezet, HartslagNu. Via je telefoon, een sms of een speciale app krijg je een melding waar er een noodsituatie is ontstaan en of je er direct heen dient te gaan, of eerst een AED op moet halen. De burgerhulpverleners starten de eerste hulp op en blijven reanimeren totdat de ambulance is gearriveerd en het ambulancepersoneel de reanimatie overneemt. 

Burgerhulpverlening kan dus van levensbelang zijn, maar wat nu als je aan het werk bent en niet je werkplek kunt verlaten? Via de speciale app kun je aangeven op welke momenten je niet beschikbaar bent om hulp te verlenen, je wordt dan ook niet opgeroepen. Wanneer je wel beschikbaar bent, maar je bevindt je niet binnen een straal van 750 meter van het slachtoffer, word je ook niet opgeroepen. Kun je reanimeren, wil je dat ook in geval van een noodsituatie of ben je al professioneel hulpverlener? Meer informatie vind je op de website www.hartslagnu.nl. Ook kun je je via die website aanmelden, of de app downloaden. Wanneer je als burgerhulpverlener via de app gealarmeerd wil worden, kunnen zij je gerichter benaderen in geval van noodsituaties. Meer informatie hierover lees je via de pagina www.hartslagnu.nl/hartslagnu-app

De animatie over HartslagNu bekijk je direct hieronder.

*Beeldmateriaal ©HartslagNu

*Bronnen tekst
Kamerbrief minister Bruins
Rapport aan de burgemeester van Drimmelen in 2006
– RAV Overzicht zienswijzen en antwoorden begroting 2019
HartslagNu