Bushaltes Zeggelaan Terheijden blijven

Begin van dit jaar toog een actiegroep van dertien – voornamelijk oudere – Terheijdenaren naar het gemeentehuis om daar te vertellen dat de actiegroep die het bijna voor elkaar had om de bushaltes weg te krijgen, niet echt representatief was. Het verwijt naar de gemeente was dat die de oren teveel liet hangen naar bewoners die middels handtekeningen het verzoek indienden de haltes weg te halen.

Volgens deze eerste actiegroep waren de tijdelijke bushaltes overbodig omdat er verderop ook in de bus kan worden gestapt. Bovendien is men van mening dat de haltes voor overlast zorgden qua geluid en milieu door remmende en optrekkende bussen, plús gevaar opleverden voor het overige verkeer als lijndienstbussen op de Zeggelaan stoppen.

De twee bewuste haltes staan schuin tegenover elkaar nabij de Ganzenweel aan de ene kant en de Klaverbeemd aan de andere kant. Hoewel de actiegroep die de haltes juist wilde behouden met dertien personen op het gemeentehuis was, bewezen ze met meer dan honderd ingezamelde handtekeningen dat ze met recht representatief mogen worden genoemd.

Bovendien hadden ze de vervoerder zélf aan hun zijde want Arriva meldt dat de haltes veelgebruikt zijn en het te zullen betreuren indien ze zouden komen te vervallen. Het alternatief, haltes bij het SOVAK en bij de rotonde bij de Jumbo, was voor veel ouderen een slecht alternatief, zeker voor hen die slecht ter been zijn en van de bus afhankelijk zijn.

Bijval krijgen ze van veel scholieren in Terheijden die ook van de haltes bij de Ganzenweel en Klaverbeemd vaak gebruik maken om van en naar Breda te reizen. Beroepsschriften werden ingetrokken of wegens niet betalen niet behandeld waardoor de gemeente het hele proces opnieuw kon opstarten.

Dat proces houdt in dat er een verkeersbesluit ter inzage ligt om bij de bushaltes zogenaamde kommen aan te leggen waardoor bussen niet zoals nu op de rijbaan stoppen, maar in een komvak. Deze vakken zullen ook toegankelijk worden gemaakt voor mindervaliden. De plannen worden uitgevoerd zodra de bezwarenprocedure is afgerond en de bezwarentermijn is afgelopen.