Collecteweek KWF in Drimmelen, bijna 12.500 euro

Sinds ruim een jaar werken de kernen van Drimmelen samen in één KWF afdeling. KWF afdeling Drimmelen werkt nog gewoon met dezelfde afdelingshoofden en veelal dezelfde collectanten.

De samenvoeging tot één afdeling is puur om kosten te besparen want collectematerialen worden centraal bezorgd en de opbrengst gezamenlijk overgemaakt naar KWF Nederland.

Dorpcoördinatoren en wijkhoofden in de Drimmelense kernen doen dit volledig als vrijwilliger en dus volledig zonder enige vorm van vergoeding. Toch gaat de grootste dank uit naar de vele collectanten die van 5 t/m 10 september alle deuren in onze gemeente langsgingen. Collectanten die in elke kern altijd worden gezocht.

Namens de gehele afdeling KWF Drimmelen: bedankt voor uw giften. Ons contactadres is kwfdrimmelen@ziggo.n