College B&W stuurt discussienota over functioneren BOA’s naar gemeenteraad

Geruime tijd wordt er gediscussieerd over het functioneren van de BOA's in de gemeente Drimmelen. In het najaar van 2019 besprak de gemeenteraad dit onderwerp, waarna het college van B&W voorstelde een discussienota op te stellen. Deze wordt besproken in de opinieronde op 13 februari. Burgemeester gert de Kok vraagt hierbij om richting van de gemeenteraad, waarbij hij aangeeft dat de twee BOA's die werkzaam zijn in onze gemeente, een te groot takenpakket hebben.

De discussienota beschrijft de ontwikkeling van de BOA-functie, die begon met enkele toezichthoudende taken van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar in 2008. Het takenpakket van de hedendaagse BOA, is fors uitgebreid. Naast het toegenomen gemeentelijke takenpakket hebben de handhavers ook taken over moeten nemen van de politie. Daarnaast werken BOA’s samen met de politie om assistentie te verlenen bij incidenten, acties en operaties. Drimmelen, een gemeente met ruim 27.000 inwoners heeft twee fulltime BOA’s. Uit een landelijk onderzoek onder 96 deelnemende gemeenten blijkt dat er gemiddeld 2,1 BOA per 10.000 inwoners werkzaam is.

De BOA’s hebben een gedeeltelijk planbaar takenpakket voor o.a. controle van gemeentelijke regels en zaken die voorheen door de politie werden gedaan. Daarnaast stappen de BOA’s af op meldingen, met als top 3 parkeer- en verkeersoverlast, overlast van honden (poep/loslopen) en overlast door personen. Het aantal meldingen verviervoudigde tussen 2012 en 2020. Veel melders krijgen het bericht dat hun melding slechts geregistreerd wordt en opnieuw beoordeeld wordt als de overlast aanhoudt of terugkeert. Dit is zowel voor de BOA’s als voor de melders een frustrerende situatie, aldus de discussienota. Veiligheid krijgt steeds de hoogste prioriteit bij afwegingen die de BOA’s op dit moment maken. De nota beschrijft dat er keuzes kunnen worden gemaakt binnen het pakket van de BOA’s en beschrijft de consequenties daarvan. Ook kunnen andere prioriteiten worden gesteld. Een aantal zaken kan door bundeling of themadagen anders worden aangepakt. 

Burgemeester Gert de Kok: “Bij het opstellen van de discussienota en bij de analyses van de cijfers wordt duidelijk dat de hoeveelheid werk ten opzichte van de hoeveelheid mensen die dat werk moeten doen uit balans is. Heel veel meldingen van inwoners krijgen hierdoor geen opvolging. Veel taken moeten worden uitgesteld door gebrek aan tijd, controles kunnen steeds minder vaak worden uitgevoerd. Dit is onwenselijk. Ik hoop daarom dat de gemeenteraad ons duidelijkheid geeft: neem meer BOA’s aan of beperk het aantal taken. Dan moeten we als samenleving wel accepteren dat er niet gecontroleerd wordt op veiligheid bij bijvoorbeeld grote evenementen, de drank- en horecawet en vuurwerk. Maar als die keuze gemaakt wordt, is er in elk geval duidelijkheid voor de BOA’s, want dit kan niet langer zo. Het zijn mijn mensen die in de frontlinie van de samenleving hun werk doen. Die moeten we goed toerusten zodat de belangrijke taak die ze hebben óf beperkt wordt en goed afgebakend is, óf door voldoende mensen gedaan kan worden.”