College flink de oren gewassen door raad inzake zonnevelden

Op de publieke tribune waren veel tegenstanders van de zonnepanelenvelden aanwezig. Geen tegenstanders van de zonnevelden op zich, maar wel van de locaties en vooral de manier waarop het college tot beleidsvorming kwam.

Te snel, te onzorgvuldig, teveel de oren laten hangen naar energie-cowboys en nog veel meer werd het college niet alleen door hen aangerekend, maar ook door de voltallige raad. Opmerkelijk want bij vorige vergaderingen waren het alleen de CAB en het CDA die kritiek hadden, de overige partijen gaven het college fiat.

Dat was vanavond wel anders. Onder druk van met name de publieke opinie en bezwaren, zwichtten álle partijen wat leidde tot een amendement. Daarin staat onomwonden dat er géén mazen in het net meer mogen zijn en er niks van de 150 ha. zonnepanelen mag worden aangelegd of vergunningen voor worden afgegeven, behoudens wellicht 10 ha. in Terheijden.

Een unaniem ingediend en unaniem aangenomen amendement dus en dat geldt ook voor een ingediende motie. Daarin is opgenomen dat er tussen nu en 1 januari 2021 nieuw beleid moet worden gemaakt sámen met inwoners van Drimmelen en met name zij die kennis van zaken hebben en die al eerder aanboden.

Dat dit niet was opgepakt door het college was één van de vele kritiekpunten. Andere punten waren te snel erdoor gejast, informatie aan de laars gelapt, slecht communiceren, oren laten hangen naar energie-cowboys en misleiden van de raad.

De PvdA gaf ruiterlijk toe te veel vertrouwen te hebben gesteld in het college en verkeerde beslissingen te hebben genomen. Het omdraaien als een blad aan de boom zoals de CAB het verwoordde, gold voor alle partijen met uitzondering van de CAB en het CDA. Ditmaal kregen deze partijen wél alle andere mee en werd zowel het amendement als de motie waarin het college opgedragen wordt om nieuw beleid te maken mét bewoners samen, unaniem aangenomen.

Zowel wethouder Jan-Willem Stoop als wethouder Jürgen Vissers gingen flink door het stof en beaamden fout beleid op een foute manier te hebben gemaakt. Velen in het publiek zullen net als de CAB de knieval van beide wethouders zien als het eigen hachje redden. Voor de CAB reden om samen met het CDA een motie van Treurnis in te dienen.

Deze motie kreeg alleen steun van de PvdA en werd daarmee verworpen. Hoewel een motie van Treurnis, anders dan een motie van Wantrouwen, geen gevolgen heeft voor degene waartegen dit wordt ingediend, is er wél een statement afgegeven.