College zet door en wijst bemiddeling oud-minister Gerd Leers af. Mogelijk 10 gerechtelijke procedures in aantocht

Aanstaande donderdag beslist de gemeenteraad over het voorstel van het college om voet bij stuk te houden in de kwestie zonneweides. In oktober floot de rechter de gemeente Drimmelen vijfvoudig terug vanwege niet voldoende onderbouwing over vijf locaties voor zonneweides. Drimmelen wees vier locaties af en beoordeelde slechts één locatie positief. Drimmelen wil tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan en het college vraagt aanstaande donderdag aan de raadsfracties om opnieuw de vijf motivaties te onderstrepen; vier negatief en één positief. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant vernietigde de vijf eerdere motivaties. De bezwaarmakers van de vier afgewezen locaties stelden daarop voor om ter voorkoming van kostbare procedures, oud-minister Gerd Leers in de arm te nemen als mediator vanwege zijn enorme bestuurlijke achtergrond en ervaring als mediator bij vastgelopen bestuurlijke politieke verhoudingen. Waar dit voorstel – wat volgens insiders onbekend was bij de raadsleden – in eerste instantie positief werd ontvangen door het college, liet het college op een later moment weten géén gebruik te willen maken van de heer Leers. Daarmee legt het college dus de verantwoordelijkheid bij de Raad, ondanks het aanbod van de afgewezen partijen om het aantal, de grootte, of fasering van de zonneweides, te bespreken. Indien de Raad donderdag tóch besluit voor het voorstel te stemmen, is de kans goot dat hier opnieuw tegen in beroep gegaan zal worden en in het slechtste geval een vervolgprocedure bij de Raad van State. Dan zouden er in het voorjaar mogelijk tien gerechtelijke procedures kunnen lopen met uiteraard daarbij een enorm financieel risico voor Drimmelen. De raadsvergadering is aanstaande donderdag 25 februari om 19.30 uur en wordt live uitgezonden via de gemeentelijke website.