Controles huisvesting arbeidsmigranten in Drimmelen: aantal panden niet brandveilig

Een aantal panden waren niet brandveilig en op twee adressen was er sprake van een onjuist aantal inschrijvingen van bewoners. Dat bleek tijdens een handhavingscontrole op huisvesting van arbeidsmigranten. De eigenaren van de panden zijn aangesproken en in de gelegenheid gesteld de benodigde aanpassingen te doen.

Tijdens de integrale controle stonden voor de gemeente de kwaliteit, de brandveiligheid en rechtmatigheid van de huisvesting centraal. De controles worden uitgevoerd in samenwerking met politie, belastingdienst, UWV en de inspectie SZW. Bij de controles is er ook aandacht voor eventuele fraudezaken, zoals uitkerings- en belastingfraude en onterechte AOW-opbouw.

Daarbij zijn in Drimmelen gegevens gevonden die voor de belastingdienst, het UWV en SVB aanleiding kunnen zijn voor een vervolgonderzoek. Naast controle van de (brand)veiligheid van de panden is ook gekeken of de bewoners beschikken over geldige identiteitspapieren en of zij legaal in ons land verblijven. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd