De ‘afterparty’ van de Marktstraatbomen

Hooguit nog over een enkele zieke zilverlinde, maar verder is de discussie over het wel of niet rooien van de bomen in de Marktstraat in Made afgerond. Dat had heel wat voeten in de aarde zoals iedereen inmiddels wel weet. Het was gisteren immers precies een jaar geleden dat de meerderheid in de raad besloot het rooien goed te keuren. Min of meer te goeder trouw overigens vanwege een onderzoek verricht door bureau Storix. Daarin werd de aanbeveling gedaan om een fors aantal van de lindes te kappen omdat ze ziek, zwak en misselijk zouden zijn én om het restant van de bomen meer ruimte te geven om te kunnen overleven. Onze redactie trok het bewuste onderzoek destijds al in twijfel want veel meer dan boerenverstand heb je niet nodig om te bedenken dat lindes die al tientallen jaren gezellig naast elkaar staan, dat vast nog wel tientallen jaren kunnen.

Vele initiatieven wierpen zich op voor het behoud van de bomen, maar politiek werden zij slechts alleen gesteund door de CAB en de PvdA. Uiteraard waren deze partijen gisterenavond blij dat de vele protesten uiteindelijk geleid hebben naar extra onderzoek waarbij het onderzoek van Storix niet bepaald steekhoudend bleek te zijn. Dat schrijft o.a. de landelijke Bomenstichting net als nog twee onderzoeksbureaus. In zijn beantwoording zei wethouder Jan-Willem Stoop over de vraag over de extra kosten, dat deze in totaal € 25.000 bedragen voor alle onderzoeken. Het terugvorderen van € 10.000 daarvan voor Storix, blijkt niet mogelijk.

Bij monde van Riekje van Vugt vond het CDA dat de kwestie moet worden bezien als leerzaam en dat we nu vooral dóór moeten gaan met het opknappen van de Marktstraat. Leo Mol van Groen Drimmelen gaf collegiaal toe dat de CAB en de PvdA de credits verdienden en complimenteerde deze partijen dan ook. Datzelfde deed Gijs Broeders namens Gemeente Belangen. De Lijst Harry Bakker maakte er bij monde van Ton de Bok een lolletje van en noemde het een klucht. Verder vroeg hij zich af of de zieke bomen wellicht toch niet zo ziek zijn en misschien ook gewoon kunnen blijven staan. De VVD stapte tamelijk snel over de kwestie heen door bij monde van Jack Rasenberg te stellen dat het simpel was. Verkeerde voorlichting door een bureau, nu is het anders, punt. Jac Praat van de CAB zei het jammer te vinden dat het allemaal zo liep en dankte in het bijzonder de initiatieven die zich opwierpen voor het behoud van de bomen. Verder zei Praat niet blij te zijn met het verzwijgen in dagblad BN de Stem dat het mede zijn partij was die de aanzet gaf tot dit behoud en dat er destijds dus foutieve berichtgeving werd gepubliceerd. Dat trucje haalde het dagblad vandaag opnieuw uit door te melden dat er géén borders rond de lindes zullen worden geplaatst. Dat punt werd gisteren in stemming gebracht maar het geen borders plaatsen, haalde geen meerderheid in de raad. Die meerderheid geeft het college dus juist groen licht om borders te plaatsen.

Meest steekhoudend was de vraag van Hanneke de Bruijne van de PvdA. Zij vroeg zich af hoe het onderzoek van Storix zó afwijkend kon zijn met de vervolgvraag of dit misschien aan de manier van opdracht geven lag. Daar heeft het alle schijn van want die opdracht was vooral gericht op wat er wel of niet nodig is voor de Marktstraat, geënt op de komende 30 jaar. Daar zouden lindes zomaar eens een sta-in-de-weg hebben kunnen zijn. Daar valt niets meer over hard te maken want gisterenavond bleek dat er géén schriftelijke opdracht is gegeven maar alléén een mondelinge. De wethouder beloofde dergelijke opdrachten in de toekomst wél schriftelijk te zullen gaan doen.