De Club van 100: gewoon een geweldig feest!

Carnavalsstichting “de Mayenèrs” organiseert dit jaar voor de 61ste keer het carnaval op de May. En hoe! Het carnaval op de May wordt groots gevierd en c.s. “de Mayenèrs” doet er alles aan om alle doelgroepen bij het carnavalsfeest te betrekken: jong en oud, groot en klein, iedereen moet het carnaval mee kunnen vieren. Daarom is de carnavalsstichting te vinden in “de Wijngaerd”, bij het “Toeternietoe-bal” voor mensen met een beperking, is er een geweldige Snotsliert (ofwel: kinderoptocht), het “Lof der Zotheid” (voorheen de kerkmis), maar natuurlijk ook een aantal geweldige activiteiten als “de Beste Juin”, een heel weekend sauwelen met volwassen sauwel-kanonnen en op zondagmiddag een regiment aan jeugdsauwelaars, het ongeëvenaarde “Kapellenfestival” en een prachtige Grote Optocht. Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van heel veel vrijwilligers van binnen en buiten c.s. “de Mayenèrs”.

Maar zoals we allemaal weten: voor niks gaat de zon op. Het organiseren van zo’n mooi carnaval kost natuurlijk ook gewoon heel veel geld, dat zal niemand verbazen. De Club van 100 is een ongelooflijk belangrijke inkomstenbron voor c.s. “de Mayenèrs”. Zonder de bijdragen van deze groep mensen kan ons prachtige carnaval op de May niet georganiseerd worden. Waar de Club van 100 jaren geleden een avond was waarop vooral “het Groot van de May” te vinden was, is het nu vooral een laagdrempelige feestavond voor iedereen die een bijdrage wil leveren om het carnaval op de May mogelijk te maken. Waar de feestavond van de Club van 100 vroeger toch een wat elitair karakter had, is deze avond nu vooral een laagdrempelige feestavond voor iedereen die het Mayse carnaval een warm hart toedraagt. In het Grand Café speelt “gewoon een hele goede band” die er met de dj’s van You Should Be Dancing een groot feest van maken. In de Wijnzalen staat elk jaar ander entertainment klaar en zorgt Prinselijke Hofkapel “de Blaoskaffers” voor genoeg feestgedruis om helemaal los te gaan!

Het unieke van de feestavond van de Club van 100 is dat er echt aan gedacht is dat alle bezoekers lekker kunnen feesten. De goeie muziek is hiervoor al vermeld, maar als je een toegangskaart koopt voor de Club van 100, dan is dat inclusief de drankafkoop zoals aangegeven op de kaart en diverse snacks die in de loop van de avond worden geserveerd in de snackcorners van De Korenbeurs. De prijs van zo’n kaart is gelijk aan de leeftijd van carnavalstichting “de Mayenèrs”, die dit jaar 61 jaar bestaat. Dus voor € 61 per persoon beleeft u vrijdagavond 21 februari aanstaande een geweldige feestavond, inclusief hapjes en drankjes zoals aangegeven op de kaart. Kaarten zijn verkrijgbaar via de webshop op www.mayeners.nl. C.s. “de Mayenèrs” hoopt op een grote opkomst van mensen die het Mayse carnaval een warm hart toedragen!

*Ingezonden door C.S. de Mayenèrs.

Beelden bij dit artikel