De Crullaan is weer open!

Eindelijk is het zover: na maanden van werkzaamheden en afsluitingen is de Crullaan in Made weer open. Een week later dan in eerste instantie gepland, maar in ieder geval voor de feestdagen. De inrichting is aangepast door o.a. de fietspaden te verhogen, de straatverlichting te vernieuwen en de oversteekplaatsen veiliger en beter zichtbaar te maken. Maar… Hoe rijdt dat nu eigenlijk? Wij zochten het even uit!

Onze redactiewagen rijdt soepel over de vernieuwde Crullaan!

Wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen maanden, kunt u lezen in ons eerder artikel van 25 augustus jl., via deze link: https://www.kijkopdrimmelen.nl/werkzaamheden-aan-de-crullaan-in-made-tussen-6-september-en-17-december/.

Beelden bij dit artikel