De geschiedenis van het kruisbeeld in Terheijden

Al in de vijftiger jaren van de vorige eeuw was er in het kerkdorp Terheijden al een kruisbeeld. Het stond op de splitsing Schansstraat/Molenstraat, de plaats waar ook het huidige corpus opgesteld staat. Het eerste kruisbeeld was destijds door Jan Rompa aan de Terheijdense gemeenschap geschonken. Een comité, bestaande uit pastoor C. van Hooijdonk, mejuffrouw M. Bastiaansen, A. Broekaart en C. Oprins, had zich destijds met de uitvoering daarvan belast. Dat kruisbeeld werd officieel ingehuldigd op de eerste zondag van mei in 1955. Dit beeld is jammer genoeg geen lang leven gegund geweest. Slecht enkele maanden na het plaatsen van het beeld zagen onverlaten kans om het corpus te vernielen. Dat gebeurde tijdens de Terheijdense kermis.

Wat achterbleef was een jarenlange leegte. Deze leegte was jarenlang een doorn in het oog van de toenmalige burgemeester (1958 tot 1974) Jhr. Lodewijk Eduard Diederik Sebastiaan (Lodi) Von Bönninghausen tot Herinkhave alsook diens opvolger Jan van Maasakkers. Toen Von Bönninghausen afscheid nam als burgemeester ontving hij van de Terheijdense bevolking een financieel cadeau. Beiden, Von Bönninghausen en Jan van Maasakkers, gingen hierna samen op zoek naar een passende bestemming voor dat geld, bedoeld voor de plaatselijke bevolking. Ergens in een klein dorp in de buurt van Brussel troffen zij een antiek corpus aan, dat werd gekocht en naar Terheijden getransporteerd. Deze aanwinst werd door het plaatselijke schildersbedrijf van Cees Otjens samen met Arie Schets, lid van het kerkbestuur, gerestaureerd. Het houtwerk waarin en waaronder het kruisbeeld werd geplaatst, was afkomstig van een boom uit de pastorietuin in Terheijden.

Bij inventarisatie van een bomenplan in die tuin moesten enkele bomen wijken waaronder een eikenboom die in planken werd gezaagd. Het geheel vernieuwde kruisbeeld werd op zondag 14 september 1986 door pastor Bert Bakker ingezegend na de mis van 10.00 uur. Leden van het kerkbestuur, gemeentebestuur en buurtbewoners, waren daarbij aanwezig. Medio 2011 was het kruisbeeld van Jezus op de splitsing Schansstraat/Molenstraat in Terheijden tot schrik van menige inwoner plotsklaps weer weg. Niets om ongerust over te worden zo bleek alras. Het ruim honderd jaar oude en antieke kruisbeeld (corpus) was voorzichtig verwijderd om opgeknapt te worden. Een karwei dat ongeveer drie maanden in beslag zou nemen. Nadat het karwei geklaard was, werd het kruisbeeld weer op zijn bekende en huidige plaats teruggeplaatst, op dezelfde grond als ooit door de familie Van Beek was geschonken.

Bronnen: BN/DeStem 13 juli 2011, auteur Jan van Vliet.
Foto’s: Jan van Vliet, Arie Schets.
Archief Heemkundekring De Vlasselt, boekje ‘Plechtige inzegening veldkruisbeeld’, auteur Arie Schets.

Beelden bij dit artikel