De Mariakapel gebouwd door de buurtvereniging ‘De Straat’ in Wagenberg

Een buurtvereniging is een vereniging van bewoners die zich bezig houdt met het wel en wee in de buurt en bevordert de sociale samenhang. De buurtvereniging ‘De Straat’ in Wagenberg is zo’n vereniging. Deze buurtvereniging, ook wel bekend als ‘de straot’, bestaat al sinds 1936 en telt naast de Wagenstraat tegenwoordig ook de straten Linnewerver, Van Schendelstraat, Akkerstraat, Flippenpad en de Wildestraat. De buurtvereniging bouwde in 1946 een Mariakapel. Dat was op een opvallende plaats in de Wagenstraat nabij huisnummer 40 aan het begin van een weggetje, in de volksmond bekend als het ‘Bère-Wiezeke’, dat via de polder naar de Kerkstraat liep. Het bouwwerk was opgetrokken met gele bakstenen die waren overgebleven van het gebombardeerde huis van Embregt van Groesen, in die tijd bestuurslid van ‘De Straat’. In de kapel werd een manuscript ingemetseld met de volgende tekst:

In het jaar onzes Heeren negentien honderd zes en veertig Werd door de Buurtvereniging ‘De Straat’ te Wagenberg ter ere Van de Heilige Maagd Maria een veldkapel gebouwd. Bij gelegenheid van de verjaring van de oorlog 1940-1945. Deze is gebouwd door de aannemers Alb. v. Gils en Ant. v. Gils alhier dank zij de milde gever van de grond de Wed. W.v.Tetering-Damen. Het bestuur der buurtvereniging: F. Rasenberg, voorzitter. A. Jacobs, secretaris. E. van Groesen, penningmeester. Wagenberg 8 september 1946.

Een begrip voor Wagenberg werd deze Mariakapel. Het heeft een wezenlijk deel uitgemaakt van ’t godsdienstige leven in de naoorlogse jaren. Onder leiding van pastoor Van Oers, zelf een groot Mariavereerder, werden regelmatig indrukwekkende processies naar het kapelleke gehouden. Daar werd dan tot Maria gebeden en gezongen. Gedurende twintig jaar is de kapel onderhouden door Toon van Gageldonk , die vlakbij woonde op nummer 33 aan dezelfde straat. Gelijk zijn eigen bezienswaardige voortuin heeft Toon er zorg voor gedragen, dat ook bij het kapelleke altijd mooie bloemen stonden. Doordat de Wagenstraat in tweeën werd gedeeld door de aanleg van een nieuwe provinciale weg, de Wagenbergse Baan, werd de Mariakapel in 1980 gesloopt om elders opnieuw te worden opgebouwd. Dat gebeurde in 1981 op de kruising Wagenstraat aan het begin van de toegang naar de oprit van het viaduct over die provinciale weg. Ook hier zorgde een bouwploeg van de buurtvereniging voor deze klus. Het Mariabeeld uit de vorige kapel was destijds door een beeldhouwer / kunstenaar vervaardigd uit een soort van rood gebakken klei.

Het beeld was door de tand des tijds behoorlijk aangetast en aan restauratie toe. Door Piet Visker, lid van de buurtvereniging, is dat beeld uit de oude kapel verwijderd. Het werd door hem hersteld en bronskleurig geschilderd waarna het werd geplaatst in de nieuw gebouwde Mariakapel. Ook dak en al het verdere houtwerk voor de nieuwe kapel werd door hem gemaakt. De nieuw gebouwde Mariakapel, evenals de vorige ook een veldkapel, werd door pastoor Vos uit Wagenberg op 11 april plechtig ingezegend bij gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de buurtvereniging. Zoals ook bij de vorige kapel nam de buurtvereniging de zorg van het onderhoud op zich. In februari 2020 werd het Mariabeeld uit het kapelletje gestolen en is nimmer teruggevonden. Ook nu werden de krachten binnen de vereniging weer gebundeld en werd voor een nieuw Mariabeeld gezorgd. Dit nieuwe beeld is geheel van beton, is in een bronzen-look geschilderd en het is iets kleiner dan het vorige beeld. De buurtbewoners alsook passanten hechten veel waarde aan deze kapel. Het manuscript uit de oude kapel wordt tegenwoordig bewaard in het archief van de buurtvereniging.

Foto’s: De in 1946 gebouwde Mariakapel, foto door ©Piet Visker. Foto 1981 door ©Johan van der Made. Foto uit archief Heemkundekring De Vlasselt, boekje 31 (1986). Kinderen brengen een zanghulde onder leiding van de bovenmeester van de jongensschool meester Mouwen. Foto 1989 door ©a.f.c. Dinasa, Regionaal Archief Tilburg 88769. Bronnen: Heemkundekring De Vlasselt, boekje 31 (1986) geschreven door Ad Kokke en Piet Visker, Drieluik Wagenstraat door Johan van der Made, kijkopdrimmelen.nl en BN/DeStem van 14 februari 2020.

Beelden bij dit artikel