De Vlasselt, een naam van ver voor onze dorpsnamen

De naam Vlasselt is ouder dan onze plaatsnamen en dateert van de late middeleeuwen. In het verre jaar 1286 woonde hier een zekere Nicolaas van Vlassele. De naam verwees naar gebieden die lagen aan weerskanten van Wagenberg, en wel in de Binnenpolder en op de Schuivenoord.

'Vlas' is een afleiding van 'vlaas' en betekent: een moerassig land. Het gehele westen van Brabant was toen bedekt met een dikke laag veen. De onderste ingedikte veenlaag was geschikt gebleken om na droging als brandstof te worden gebruikt: de turf. Turf is een ouderwetse brandstof, die wij nog kennen vanuit de Peel en Drenthe. Maar ook in het westen van Nederland en België is, net als bij ons, in de 13e en 14e eeuw heel veel turf afgegraven.

In dat veenlandschap lagen zandruggen van verschillende omvang tussen Breda en Geertruidenberg. Hier was dat in de Hartel, de Bergen, ‘t Zand in Terheijden, 'Heerheiden' (nu noordwest Terheijden) en bij de Laak. Wagenberg is ontstaan op de eerste zandrug bij de Zandkuil, de Withuisstraat en begin Hoevenseweg. De volgende lag bij de Postweg en de Brouwerijstraat. Daar was aansluiting over de 'Voshil' naar de Flippenpad en de Helkant.

In de 12e eeuw woonden in West-Brabant nog maar weinig mensen, want veel plekken om hier te wonen waren er niet. Het hertogdom Brabant bestaat pas vanaf 1106. De hoger gelegen plaatsen Breda, Zevenbergen en Geertruidenberg zijn kort nadien ontstaan en kregen stadsrechten. De turfexploitatie is hier begonnen in 1324 en als gevolg daarvan zijn van lieverlee onze dorpen ontstaan. De eerste vermelding van Wagenberg dateert van 1331 en Terheijden van 1334.

De Heer van Breda, die eigenaar was van al dat niemandsland, besteedde de turfafgravingen hier uit aan enkele kloosters. Het klooster van Catharinadal organiseerde de turfafgravingen en ontginningen op de Schuivenoord. In de Zegge of Binnenpolder was het klooster van Middelburg actief. De turfafgravingen hebben hier ruim een eeuw geduurd. Het vrijgekomen land werd vervolgens door de Heer van Breda verkocht voor landbouw en veeteelt en ging er cijns (belasting) over heffen. Meer hierover is te lezen in Vlasselt-boekje 123: 'Bestuurders, grenzen en ontginningen tot 1500'.

De oude streeknaam Vlasselt is in onbruik geraakt, maar leeft nu voort in een straatnaam. Deze Wagenbergse straatnaam is vastgesteld in 1975.

Johan van der Made

Beelden bij dit artikel